СТАТИИ

Инициатива среща български ученици и студенти с млади мигранти и бежанци у нас, които ги вдъхновяват с личните си истории 

Чая Колева, Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат През последната година екипът на „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“  изпълнява инициативата “Лицата на мигрантската младеж. Да бъдеш иновативен млад мигрант и бежанец в (пост) пандемична България”. Целта е да се идентифицират и популяризират вдъхновяващи примери на овластени млади мигранти и бежанци, които успешно…
Read more

REFUGE-ED ще подобри академичното представяне, емоционалното благополучие и социалната интеграция на децата бежанци

Училища, родители и общности ще участват активно в избора и прилагането на действията, които най-добре отговарят на техните нужди. През 2015 г. Европа преживя най-голямата бежанска криза след Втората световна война. Много от пристигащите в Европа бежанци са деца и непридружени непълнолетни. Децата са претърпели разселване, раздяла с близките и много често са били подложени…
Read more

Деца садят цветя: Интеркултурни градини като зелени мостове

Анна Кръстева и Ванина Нинова Интеркултурните градини са зелени мостове, които свързват деца от различни страни и култури, а всички нас – деца, учители, родители, граждани – с природата. Всяка култура опоетизира природата. Розата е емблематична за българската идентичност, а червената роза е национално цвете на Иран и Ирак. Когато казваме лале, мислим за Холандия,…
Read more

Примерът на ОУ „Христо Ботев“ в с. Българин, Хасковска област

Христина Иванова, директор Текстът е подготвен от г-жа Иванова в рамките на нейно изказване на форум “Заедно пишем новите истории за интеграция”, организиран на 30 ноември 2021 г. от БСБМ, Мулти култи колектив и ВКБООН. В училището, в което работя, се обучават деца-бежанци от 2017 г. През тази година за първи път се срещнах с…
Read more

Хамид Хошсияр: Непридружените деца имат свобода, но не са подготвени за нея, нуждаят се от напътствия, за да избегнат опасности в бъдеще

Интервю с Хамид Хошсияр, преводач и координатор във Фондация “Мисия Криле”, член на Бежанския консултативен съвет. Интервюто направи Ваня Иванова Здравей Хамид, благодаря, че отдели време да споделиш с нас за работата си. Ти работиш във фондация „Мисия Криле“. Кога и как започна? Работя с “Мисия Криле” около две години. Правя го в две качества/роли…
Read more

Деца в риск от безгражданственост: Регистрация на раждане и придобиване на гражданство

Росица Атанасова Основна защитна мярка при превенцията на нови случаи на лица без гражданство е дете в риск от безгражданственост да получи гражданството на държавата по месторождение. Всяко дете има право на правна идентичност и на гражданство, в съответствие с приложимите разпоредби и принципи на международното право, а гражданството, от своя страна, е гаранция за…
Read more

Сигурни зони за непридружени деца в РПЦ София, кв. Военна рампа и кв. Овча купел

Ани Райков, Международна организация по миграция (МОМ) Контекст През 2018 и 2019 г., Мисията на Международната организация по миграция (МОМ) в България ремонтира и обособи три етажа, включително стаи, коридори и общи тоалетни и душове, в Регистрационно-приемателния център (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) София, кв. Военна рампа с цел създаване на първата по…
Read more

Снимка: Николай Стойков, Мотиф Медия

Предизвикателства при оценката на най-добрия интерес на детето в рамките на процедура по предоставяне на международна закрила на деца

Анна Великова, Деница Димитрова, Жанин Ал-Шаргаби, София Йорданова-Рабачева* Снимка: Николай Стойков, Мотиф Въведение Всяко едно дете има нужда от семейство и иска да се чувства сигурно. Оценката на “най-добрия интерес на детето” в бежанското право задължава административните органи и съда да фокусират вниманието си именно върху специфичните потребности  на детето в рамките на процедурата по…
Read more

Имиграционно задържане на непридружени лица – законова регламентация и практика

Петя Казакова* Снимка: Беуар Муса В настоящата статия ще изследвам проблемите, свързани с имиграционното задържане на непридружени деца чужденци – граждани на трета страна, които се намират в нерегламентиран престой в Република България (РБ), в контекста на пребиваването им в страната, възможностите за получаване на разрешение за продължително пребиваване в РБ и за връщането им…
Read more

Снимка: Ники Стойков, Мотиф

Предизвикателства пред децата в ситуация на принудителна миграция

Гл. ас. д-р Магдалена Славкова, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките*  Снимка: Николай Стойков, Мотиф Пътуване и несигурност Пътуването на хиляди хора, напускащи конфликтните региони на Близкия и Средния изток, минава през България. Нашата страна е първата гранична държава на Европейския съюз, която им предлага убежище и закрила.…
Read more