СТАТИИ

Бежанци: Предизвикателствата на превода

Мая Петрова, стажант, Бюро за информация и услуги заграждани на трети страни Мая Петкова е студентка в магистърска програма ,,Социална работа с бежанци и мигранти” в СУ ,,Св. Климент Охридски”. Завършва специалност Арабистика през 2011 г. Участвала е като доброволец в проекти, свързани с бежанските въпроси в България и Австрия. Включва се като преводач в…
Read more

Възможности и ограничения при достъп до социална подкрепа на непридружени непълнолетни лица, търсещи международна закрила в България

Лилия Георгиева, студент в Магистърска програма ,,Социална работа с бежанци и мигранти”,  СУ ,,Св. Климент Охридски” През последните години броят на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила в България, се увеличава. Още от времето преди оттеглянето на въоръжените сили на САЩ от Афганистан, напускащите страната хора са много, а след завземането на управлението на…
Read more

Здравеопазване на хора, получили международна закрила в България

Росица Георгиева Танова, Магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти” Според определението на Световната здравна организация здравето е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг“. В този смисъл бежанците са особено уязвима група, предвид неблагополучията, с които се срещат, бягайки принудително от родните си места,…
Read more

Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците: Липсата на интеграция е най-големият дефицит на системата в България

Г-жо Тошева, защо решихте да се занимавате със социална работа с бежанци? Има ли конкретна случка от професионалното Ви поприще, която Ви накара да си кажете със сигурност ,,Това е посоката, в която искам да се развивам“? Разкажете ни повече за своя професионален път. Професионалният ми път в сферата на миграцията и убежището, а по-конкретно…
Read more

Къде стои България спрямо 14 страни от ЕС в интеграцията на бежанци?

Бистра Иванова, Мулти култи колектив По случай Световния ден на бежанеца през 2022 г. в Брюксел беше представен третият сравнителен анализ по проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (National Integration Evaluation Mechanism – NIEM), който оценява интеграцията на лица, получили международна закрила (ЛПМЗ), в 14 страни на Европейския съюз (ЕС) (Улфхард и др., 2022).…
Read more

Финансиране на неправителствения сектор по време на криза в контекста на ситуацията с бежанците от Украйна

Неправителствените организации са сравнително нов и неизследван субект в българския академичен контекст, въпреки че тяхната същност е разгледана от редица изследователи, сред които Златарева (2002-2013), Пожаревска (2005, 2008), Георгиева (2017-2018) и др. Финансирането на неправителствените организации като обект и предмет на изследователска дейност трябва да бъде разглеждано в контекста на средата като например институционални, икономически…
Read more

Групова изложба на деца бежанци

Кристина Гологанова, Фондация Рийчаут В периода 27.06-07.07.2022 г. в Гьоте-институт България бе представена изложба на деца бежанци. Заедно с фотографите Боряна Пандова, Иван Дончев и Михаил Новаков, екипите на Sito Studio и Фондация ,,Рийчаут” осъществиха серия от творчески работилници с техниката цианотипия. Резултатът от тази интересна колаборация е изложба от фотографии, фотографски зинове и портрети…
Read more

Приложимост и устойчивост на технологичните иновации в сферата на миграцията в българската среда: Изводи от три международни инициативи

Леда Кунева , д-р Гергана Цветкова, Център за изследване на демокрацията* Въведение Статията цели да представи примери за технологични иновации в сферата на миграцията, като ги обвърже със спецификите на българската среда. Съществените части на статията представят фактори и предизвикателства пред приложимостта и устойчивостта на технологичните иновации в сферата на миграцията чрез примери от три…
Read more

Кризата в Афганистан и нейното отражение в бежанската административна и съдебна практика в България

Тодор Илиев, Център за правна помощ „Глас в България“* Установяването на пълен контрол върху цялата територия на Ислямско емирство Афганистан от страна на ислямистко-фундаменталисткото движение на талибаните след оттеглянето на силите на САЩ и НАТО от страната фокусира вниманието на световната общност върху случващото се в страната, раздирана от десетилетия от вътрешен въоръжен конфликт. Тези…
Read more

Първи по рода си специализиран магистърски курс „Принудителна миграция и закрила на бежанците“

Емилия Братанова ван Хартен, ВКБООН За първи път през зимния семестър на 2021-2022 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе специализираният магистърски курс, озаглавен „Приудителна миграция и закрила на бежанците“. Курсът се реализира от Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) в рамките на магистърската програма „Близкоизточни изследвания: общество и култура на арабския свят“, ръководена…
Read more