СТАТИИ

Хамид Хошсияр: Непридружените деца имат свобода, но не са подготвени за нея, нуждаят се от напътствия, за да избегнат опасности в бъдеще

Интервю с Хамид Хошсияр, преводач и координатор във Фондация “Мисия Криле”, член на Бежанския консултативен съвет. Интервюто направи Ваня Иванова Здравей Хамид, благодаря, че отдели време да споделиш с нас за работата си. Ти работиш във фондация „Мисия Криле“. Кога и как започна? Работя с “Мисия Криле” около две години. Правя го в две качества/роли…
Read more

Деца в риск от безгражданственост: Регистрация на раждане и придобиване на гражданство

Росица Атанасова Основна защитна мярка при превенцията на нови случаи на лица без гражданство е дете в риск от безгражданственост да получи гражданството на държавата по месторождение. Всяко дете има право на правна идентичност и на гражданство, в съответствие с приложимите разпоредби и принципи на международното право, а гражданството, от своя страна, е гаранция за…
Read more

Сигурни зони за непридружени деца в РПЦ София, кв. Военна рампа и кв. Овча купел

Ани Райков, Международна организация по миграция (МОМ) Контекст През 2018 и 2019 г., Мисията на Международната организация по миграция (МОМ) в България ремонтира и обособи три етажа, включително стаи, коридори и общи тоалетни и душове, в Регистрационно-приемателния център (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) София, кв. Военна рампа с цел създаване на първата по…
Read more

Снимка: Николай Стойков, Мотиф Медия

Предизвикателства при оценката на най-добрия интерес на детето в рамките на процедура по предоставяне на международна закрила на деца

Анна Великова, Деница Димитрова, Жанин Ал-Шаргаби, София Йорданова-Рабачева* Снимка: Николай Стойков, Мотиф Въведение Всяко едно дете има нужда от семейство и иска да се чувства сигурно. Оценката на “най-добрия интерес на детето” в бежанското право задължава административните органи и съда да фокусират вниманието си именно върху специфичните потребности  на детето в рамките на процедурата по…
Read more

Имиграционно задържане на непридружени лица – законова регламентация и практика

Петя Казакова* Снимка: Беуар Муса В настоящата статия ще изследвам проблемите, свързани с имиграционното задържане на непридружени деца чужденци – граждани на трета страна, които се намират в нерегламентиран престой в Република България (РБ), в контекста на пребиваването им в страната, възможностите за получаване на разрешение за продължително пребиваване в РБ и за връщането им…
Read more

Снимка: Ники Стойков, Мотиф

Предизвикателства пред децата в ситуация на принудителна миграция

Гл. ас. д-р Магдалена Славкова, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките*  Снимка: Николай Стойков, Мотиф Пътуване и несигурност Пътуването на хиляди хора, напускащи конфликтните региони на Близкия и Средния изток, минава през България. Нашата страна е първата гранична държава на Европейския съюз, която им предлага убежище и закрила.…
Read more

Образованието на децата в Йемен и България: Анализ, основан на разкази от бежанско семейство

Надя Шобаш и Алекса Шейтани Ние сме Надя Шобаш и Алекса Шейтани, студентки от четвърти курс, специалност “Арабистика” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Интересът ни към арабския език и към културата на арабо-мюсюлманската цивилизация не се ограничава единствено до академичната сфера, а обхваща и индивидуалната ни връзка с арабския свят поради сиро-палестинските и ливанските…
Read more

Арабските училища в София обучават деца бежанци

Пънар Тахсин, Мириам Тити Ние сме Пънар Тахсин и Мириам Тити, студентки от четвърти курс, специалност “Арабистика” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Освен интереса към арабския език, водеща причина за изучаването на тази специалност е и любопитството към различната култура и вдъхновяващите традиции на aрабския свят. Статията ни е посветена на арабските училища в…
Read more

Да си учител, е една от най-трудните и прекрасни мисии

Мелиса Зеки Когато пожелах практиката ми да се осъществи в  Клуб „Домашна работа“, в Каритас София, не си представях колко много ще науча и разбера за себе си и децата в нужда. Единственото, което изпитвах, бе страх и неяснота как бих се справила с моя не толкова перфектен арабски език и бих ли била в…
Read more

Студент в ролята на ментор

Йоана Стоянова Като студентка в специалност „Арабистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, имах възможността да се включа в Менторската програма на Каритас София, благодарение на учебната ни практика към ВКБООН, която се провежда в последната година от нашето обучение в бакалавърска степен. Менторската програма има за цел…
Read more