ПУБЛИКАЦИИ

Академиченият портал поддържа база от  публикации – научни статии и доклади по въпросте за принудителната миграция и бежанците. Публикациите и докладите са разработени от български  и чуждестранни изследвоатели и представители на академичната общност, както и неправитлествени и международни организации в сферта на принудителнатамиграция, закрилата и интеграцията на бежанците.