Бежанците: днес и утре

Академичен портал по въпросите за придунителната миграция и бежанците

ПОСЛЕДЕН БРОЙ

Трети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2022 г. разказва за динамичната и непредсказуема обстановка на идващите от Украйна, които търсят временна закрила в България, с фокус вълните на пристигане и моделите на прием. Броят включва добрата новина за възраждане на една от най-ценните инициативи в сферата на бежанското право: правните клиники, които ВКБООН и Софийският университет организират съвместно от тази академична година. Следващите статии са насочени към предизвикателствата пред преподаването на български като чужд в България; как се управлява качеството в организациите, които работят с бежанци; каква е ролята на културната медиация при работата с бежанци и мигранти. Представяме и добрата практика на специалност „Етнология и културна антропология“ в Софийския университет с включването на студенти в извънаудиторни занимания с бежанци. Друг интересен акцент са идеите как да се повишат знанията за бежанците, от проучване, направено със студенти. Не на последно място по важност е и интригуващият текст, представящ живота и търсенията на афганистанската жена през прочита на филма “Пет следобед” (2003) на иранската режисьорка Самира Махмалбаф.

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания

Възможности за публикуване в Академиен бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“ публикува авторски статии и научни разработки по темите, свързани с принудителна миграция и бежанците. Всеки, който желае, да предложи материал, може да го направи чрез определена процедура и условия.

Изразените мнения и становища в статиите и публикациите представят вижданията на редакционната колегия, изследователи, практици и други като по никакъв начин не изразяват официална позиция или становище на БСБМ и ВКБООН.