Бежанците: днес и утре

Академичен портал по въпросите за придунителната миграция и бежанците

ПОСЛЕДЕН БРОЙ

Брой 1 за 2022 г. на Академичния бюлетин обединява три по големи и значими теми, както за България,
така и в световен план. От една страна, броят прави преглед на случилото се в България през 2021 г.
относно предоставянето на международна закрила и интеграцията на получилите статут, какво казват
и самите бежанци и какви предизвикателства срещат. Анализът е направен на базата на Проучването
на нуждите, което ВКБООН прави всяка година. От друга, избухването на войната в Украйна на 24
февруари 2022 г. и тръгналите вече милиони хора към различни европейски страни, ни провокира да
забавим броя, но да съберем, без претенции за изчерпателност няколко материала, в които да
представим първите инициативи на солидарност, реакцията на българското общество в подкрепа и
активна съпричастност към ситуацията. Третият важен акцент на броя е какво се случва с бежанците в
световен план, когато в началото на ХХI век има 23 действащи конфликта в света, каква е ролята на
ВКБООН на различните места, каква е основната философия на Глобалния договор за бежанците и какви
са предизвикателствата пред бежанците в България, бихте могли да научите в интервюто с г-н
Нарасимха Рао Нилагири Лакшми, представител на ВКБООН в България от 2020 г. насам. Обръщаме
внимание и на позабравената вече криза в Афганистан и какво е отражението й в бежанската
административна и съдебна практика в България с текста на адвокат Тодор Илиев в рубриката ни
Правен консултант. Не на последно място по важност, бихме искали да изтъкнем значението на темата
за новите технологии в сферата на миграцията, за което ще научите от три проучвания в областта на
Центъра за изследване на демокрацията. В рубриката „Академични хоризонти“ сме поместили и
информация за няколко летни училища в сферата на миграционната и бежанска проблематика.

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания

Възможности за публикуване в Академиен бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“ публикува авторски статии и научни разработки по темите, свързани с принудителна миграция и бежанците. Всеки, който желае, да предложи материал, може да го направи чрез процедура и при условия според приложения файл.