Digital Student Lab 2.0

Добре дошли в платформата Дигитална студентска лаборатория 2.0

Дигиталната студентска лаборатория е мястото, където се представят материалите, разработени или преведени от студентите от специалност ,,Арабистика“ в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“ по време на учебна практика, проведена в Представителството на ВКБООН в България през 2021 – 2022 година. Материалите могат да бъдат от полза както на академичната общност и студентите, така и на специалистите работещи по темата. 

ГЛАСОВЕ ОТ ТЕРЕНА

ПРОУЧВАНИЯ

РЕЧНИЦИ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНИЦИАТИВАТА DIGITAL STUDENT LAB

При интерес към инициативата Digital Student Lab и други подобни проекти можете да се свържете с Представителството на ВКБООН в България на имейл адрес: bulso@unhcr.org.