МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

СОЦИАЛНА РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика

Ръководители: Проф. Сийка Чавдарова-Костова и гл.ас. д-р Даниела Рачева

Повече за програмата тук

УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

Университет за национално и световно стопанство, Факултет по управление и администрация

Ръководител: Проф. Надя Миронова

Повече за програмата тук.