МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ

ПРИНУДИТЕЛНА МИГРАЦИЯ И ЗАКРИЛА НА БЕЖАНЦИТЕ

Принудителна миграция и закрила на бежанците

Специалност: „Близкоизточни изследвания: общество и култура на арабския свят“

ВУЗ: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии

Преподавател: Емилия Братанова ван Хартен, Петя Караянева, ВКБООН