Добре дошли!

Онлайн курсове

• The legal protection of refugees – PHAP (JOIN HERE)

• Migration and Cities – European University Institute (JOIN HERE)

• Working Supportively With Refugees: Principles, Skills and Perspectives – University of Glasgow (JOIN HERE)

• Migrants and Refugees in Education: A toolkit for teachers – British Council (JOIN HERE)

 

 

Глобална академична интердисциплинарна мрежа

Целта на мрежата е да допринесе за прилагане на Глобалния договор за бежанците чрез изследвания, преподаване и солидарност с разселени учени и студенти.

Повече информация >>>

 
Forced Migration Review

FMR е най-четенoто издание за принудителната миграция – достъпна на английски, френски, испански и арабски и безплатно в печат и онлайн. Чрез изданието автори от цял свят анализират причините и въздействието на разселването; обсъждат политики и програми; споделят резултатите от изследванията; отразяват преживения опит на разселване; и представят примери за добри практики и препоръки за политика и действие.

Изданието е налично онлайн >>>