Категория: Uncategorized

Социалното измерение на висшето образование с фокус върху мигрантите и бежанците

д-р Ивана Радонова, Министерство на образованието и науката Ивана Радонова е завършила начална педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има седем години трудов стаж по основната си професия. Притежава докторска степен по педагогика в областта на висшето образование, системата за натрупване и трансфер на кредити и саморегулираното обучение. Повече от 16 години е…
Read more

Значение на финансовата грамотност за бежанската криза

доц. д-р Джеймс Йоловски, ВУЗФ – Висше училище по застраховане и финанси Джеймс Йоловски е доктор по икономика. Работи като доцент във ВУЗФ и като главен експертен сътрудник във Фискалния съвет на България. Води финансови дисциплини във висшето и средното образование. Провежда обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти. Член е на Управителния съвет…
Read more

Интерактивни процеси и практики, допринасящи за психичното здраве на непридружените деца бежанци от Афганистан

гл. ас. д-р Мина Христова, Ани Райкова, Теодора Николова Д-р Мина Христова е главен асистент в секция „Балканска антропология“ към Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Дисертацията ѝ, защитена през 2020 г., се занимава с антропологичните измерения на границите и конструирането на идентичности в региона на триграничието между…
Read more

Град Пловдив посреща граждани на Украйна: хуманитарни действия и постижения в областта на интеграцията

Интервю на д-р Ваня Иванова с Наталия Еллис от UkraineSupportandRenovationFoundation В. И.: Ната, благодаря Ви за отделеното време и за възможността да чуем от Вас за работата на Фондация „Подкрепа и възстановяване на Украйна“. Бихте ли се представили с няколко думи? Н. Е.: Родена съм в Днеперпетровск през 1976 г., сега е Днепър, Украйна. Първите…
Read more

Бежанците в представите на българските граждани – страхове, разбиране, съпричастност

доц. д-р Албена Накова, Институт по философия и социология – БАН В края на 2022 г. излезе от печат книгата „Refugees in the Representation of Bulgarian Citizens: Fears, Understanding, Empaty”, издадена от академичното издателство „Проф. Марин Дринов“. Трудът представлява колективна монография на английски език, подготвена в резултат от работата  по проект с едноименното заглавие: „Бежанците…
Read more

Европейски хъб за подкрепа на бежанци учени EURAXESS Science 4 Refugees

доц. Елисавета Гурова, Светлана Димитрова Мрежата EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/) е инициирана от Европейската комисия (ЕК) с цел подпомагане мобилността на учените в Европа. Създадена е през 2004г. чрез серия проекти в част от държавите-членки на Европейския съюз и в асоциираните държави. Проектите са финансирани по рамкова програма FP6. Първоначалното название на мрежата е ERA MORE. Към…
Read more

Практически наръчник за алтернативи на имиграционното задържане

адвокат Десислава Тодорова, Център за правна помощ – Глас в България Търсенето и създаването на алтернативни модели в миграционната ни политика означава търсене на устойчиви решения. Защото именно липсата на алтернативи е в състояние да ни постави в безизходица, което едва ли е в интерес на капацитетите на държавните институции и едва ли представлява политика,…
Read more

Нов учебник помага на децата бежанци да научат български

Кристина Гологанова, Фондация „Рийчаут“ Близо 60 000 деца, бягащи от войни, конфликти и размирици, са потърсили спасение в  страната ни през 2022 г. По данни на Държавната агенция за бежанците 5141 от децата са потърсили международна закрила. 3348 от тях са били непридружени, т.е. пристигнали са у нас без родителите си или друг роднина, който…
Read more

„Не искахме да се окажем внезапно в Русия“ (модели на миграционно поведение сред украинските бежанци)

Алексей Пампоров Алексей Пампоров е магистър по културология и доктор по социология. Работи като доцент по социология в Института по философия и социология при БАН. Специализира демография в Института „Макс Планк“ (2003-2005). Чете лекции по „Социология на семейството“ и „Демография и публични политики“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2017…
Read more

Правната клиника – място, в което се изграждат бъдещи защитници на човешките права

Петя Караянева Една от целите на ВКБООН в дългосрочна перспектива е да насърчава обучението по бежанско право както в академичен, така и в практически план. Правните клиники вече са се утвърдили в редица държави като един от успешните модели да се подготвят бъдещите поколения на работещи в областта на бежанското право – както практикуващи юристи,…
Read more