Категория: Нагласи

Жените бежанки – когато различието се превръща в повод за безразличие или дистанцираност

Албена Накова*  Събитията в Афганистан през последния един месец и заплахата жените да изгубят своите права на работа и образование, въпреки обещанията на талибаните, че ще ги запазят, но „в рамките на шариата“, изправя света пред опасността от нова бежанска вълна, в която вероятно жените бежанки биха представлявали значително по-голяма част в сравнение с предходните…
Read more

Размисли за едно пътуване: Социална промяна и изграждане на осъзнати и състрадателни общности

Елеонора Минчева* „Само онзи, който е бил принуден да се отправи на път, може да разбере тревогата от нарастващата несигурност и неизвестност. Болката от раздялата и загубата на скъпи хора и места. Страхът. Недоверието. И крехката надежда, че ще намери своето сигурно и спокойно място. И може би някой ден… да, някой ден, че ще…
Read more

Дехуманизацията на бежанците: причини и решения

Георги Божидаров* „Терористи“, “пришълци”, „крадци“, „изнасилвачи“, „измамници“. В Европа по време на бежанската криза от 2015 – 2016 г. това са част от  определенията, които се чуваха в общественото пространство за бежанците. Така думата се превръща в етикет, дамгосващ съдбата на милионите, избягали от разрухата в родината си. Вместо с разбирателство и съчувствие, тези измъчени…
Read more

Кампанията за Фреди и Линда: личният пример и силата на общността

Бистра Иванова, Мулти култи колектив Редица международни изследвания показват, че нагласите към чужденците в България са значително по-негативи отколкото средното за Европейския съюз (ЕС). Проучване на Евростат от 2018 г. отчита, че страната е сред най-враждебно настроените спрямо гражданите на трети страни – едва 15% от респондентите дават положителен отговор на въпроса дали биха приели…
Read more

Митове за и сред бежанците: как се създават и какви са?

Проучване на Бежански консултативен съвет Достъпът до вярна и актуална информация е сред стълбовете на работещия режим за закрила и интеграция на бежанци. Коректните, детайлни и поднесени по подходящ начин факти и насоки позволяват на всеки човек, принуден да търси закрила в чужда държава, да вземе информирани решения, които често могат да имат решаващи последствия…
Read more

Бежанците в представите на българите

доц. д-р Албена Накова* През август 2020 г. изследователски екип от учени от два института на БАН – Институт по философия и социология и Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей проведе национално представително социологическо изследване, целящо установяване на обществените нагласи и представи за бежанците, които да послужат при разработване на адекватни политики по…
Read more