Достъп до здравеопазване и организация на здравни услуги за лица, търсещи международна закрила в България

Момчил Баев, доктор по социална медицина Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн, Катедра по Социална медицина, МУ – София Неблагоприятните последици от миграцията върху здравето могат да се наредят сред основните рискове, които тя крие. Докато фактите показват, че здравните рискове са основно за самите мигриращи, много граждани на ЕС, включително в България, виждат заплаха в…
Read more