Категория: Здравеопазване

Украинската криза в България

Текст: Ива Парцалева, ВКБООН Снимка: Николай Стойков, Мотиф медия Ако в началото на 2022 г. някой беше казал, че само за няколко седмици в България спасение от война ще потърсят над 100 000 души и че това ще са граждани на европейска държава, едва ли щеше да има кой да повярва. Уви, Старият континент се…
Read more

Достъп до здравеопазване и организация на здравни услуги за лица, търсещи международна закрила в България

Момчил Баев, доктор по социална медицина Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн, Катедра по Социална медицина, МУ – София Неблагоприятните последици от миграцията върху здравето могат да се наредят сред основните рискове, които тя крие. Докато фактите показват, че здравните рискове са основно за самите мигриращи, много граждани на ЕС, включително в България, виждат заплаха в…
Read more