Първи по рода си специализиран магистърски курс „Принудителна миграция и закрила на бежанците“

Емилия Братанова ван Хартен, ВКБООН

За първи път през зимния семестър на 2021-2022 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе специализираният магистърски курс, озаглавен „Приудителна миграция и закрила на бежанците“. Курсът се реализира от Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) в рамките на магистърската програма „Близкоизточни изследвания: общество и култура на арабския свят“, ръководена от проф. д-р Симеон Евстатиев. В него взеха участие няколко студенти, специалисти в сферата на арабистиката, вътрешните работи и сигурността, които в рамките на три месеца имаха възможност да се запознаят с основни стандарти за достъп до територия на бежанците, качеството на процедурата за предоставяне на международна закрила, условията на прием и елементите на успешната интеграция на бежанците в България и по света. Курсът включваше палитра от лекции и семинари, изнесени от Емилия Братанова ван Хартен, Петя Караянева и Борислав Грозданов, както и серия от специални гост-лектори, сред които: адв. д-р Валерия Иларева (Фондация за достъп до права), представители на Бежанския консултативен съвет и д-р Сагър Ал-Анези. В рамките на курса беше организирано и посещение на студентите в офиса на ВКБООН, където те се срещнаха с представителя в България – г-н Нарасимха Рао.

Курсът стана реалност в резултат на дългосрочното сътрудничество между ВКБООН и Катедрата по „Арабистика и семитология“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистърският курс е естествено продължение на студентските практики за четвъртокурсници в бакалавърската програма по арабистика, които ВКБООН провежда вече трета година, където голяма част от студентите арабисти за първи път навлизат в бежанската тематика, като се включват в менторски програми за бежанци, помагат с преводи в различни дейности в подкрепа на лица, търсещи и получили закрила, или разработват полезни материали за страните на произход или пък в помощ на самите бежанци, използвайки знанията си по арабски език.

Този курс беше създаден с цел да задълбочи знанията на студентите, които се интересуват професионално от Близкия изток и съдбата на принудително разселените лица от тази част на света и по-специално на тези от тях, пристигнали в България. По-конкретно той представи сложния и многолик характер на феномена принудителна миграция в неговите глобални, регионални и национални измерения от интердисциплинарна гледна точка, която включваше комбинация от правни, социални, икономически и политически перспективи по теми като права на човека и бежанско право с фокус върху достъпа до територия, процедурата за международна закрила, интеграцията на бежанците в Европа и в България, нагласите към бежанците, ролята на бежанците в процесите по вземане на решения и лицата без гражданство. От практическа гледа точка студентите имаха възможност да разработят проектно предложение за повишаване на осведомеността по темата за бежанците в България, като техният избор беше да стимулират взаимното приемане между младежи бежанци и млади хора от приемащата общност чрез спортни състезания.

Въпреки че поради пандемията от КОВИД-19 студентите не можаха да осъществят посещение на регистрационно-приемателен център към Държавната агенция за бежанците, те оцениха високо възможността да дискутират теми, свързани с интеграцията на бежанците в България и живота на лицата без гражданство директно с бежанци. Бяха вдъхновени, когато чуха, че отговорът на въпроса „Какво е България за Вас?“, беше „човешки права“ въпреки всички трудности, с които се сблъскват бежанците в ежедневните си опити да си намерят квартира, работа, да изучат децата си в здраве и разбирателство с околните.

В края на курса студентите разработиха анализи по интересни и важни теми, свързани с връзката между интеграцията на бежанците и националната сигурност, ролята на МВР за борба с популизма и национализма в помощ на интеграцията на бежанците, както и за съдбата на палестинските бежанци от историческата перспектива на израело-палестинския конфликт. В рамките на своето сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“ ВКБООН се надява и занапред курсът да продължава да допринася за посрещане на нуждите и интересите на студентите от информация, практическо участие и професионална реализация в сферата на закрилата и интеграцията на бежанците в България.