Сигурни зони за непридружени деца в РПЦ София, кв. Военна рампа и кв. Овча купел

Ани Райков, Международна организация по миграция (МОМ)

Контекст

През 2018 и 2019 г., Мисията на Международната организация по миграция (МОМ) в България ремонтира и обособи три етажа, включително стаи, коридори и общи тоалетни и душове, в Регистрационно-приемателния център (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) София, кв. Военна рампа с цел създаване на първата по рода си в България Сигурна зона за непридружени деца, търсещи международна закрила. Зоната, която е с капацитет 100 деца, отвори вратите си официално на 19 юни 2019 г. Половин година по късно, през януари 2020 г., МОМ България откри втора Сигурна зона за непридружени деца в РПЦ София, кв. Овча купел, с капацитет 138 деца, след ремонт на един етаж, включително стаи с тоалетни и душове и помещения за групови занимания. В двете зони има специално обособени стаи за момичета или деца със специфични нужди. 

Методика за работата в зоните

Работата в Сигурните зони е структурирана въз основа на “Методика за условията и организацията на социалната подкрепа, предоставяна в Сигурните зони за непридружени непълнолетни и малолетни деца, търсещи международна закрила”, изготвена от МОМ България, разгледана от Регионалния офис на МОМ в Брюксел и одобрена от ДАБ. УНИЦЕФ България също предостави технически принос по време на етапа на изготвяне на методиката.  

МОМ подписа договор с охранителна фирма СОТ 161 за предоставяне на 24/7 охрана с цел осигуряване на безопасността на децата и реакция при евентуални инциденти.

Статистика

От откриването на Сигурната зона в РПЦ София, кв. Военна рампа през 2019 г. до 20 декември 2021 г., 2770 непридружени деца от Афганистан, Пакистан, Иран и Бангладеш са били регистрирани, настанени и получили грижи и подкрепа в зоната. С изключение на едно момиче, всички други деца са момчета, като преобладаващата националност е Афганистан. В Сигурната зона в РПЦ София, кв. Овча купел, от откриването на зоната до 20 декември 2021 г., са настанени и получили грижи 326 непридружени деца от Сирия, Ирак, Алжир, Мароко, Египет, Либия, Палестина и други страни, в които преобладава арабски или кюрдски език. В тази зона, подобно на другата, само едно момиче е било настанявано, а всички останали са момчета.  

Персонал и дейности

МОМ България координира работата в зоните, съвместно с ДАБ. Екипът на МОМ се състои от двама координатори и 22 социални работници, които предоставят 24/7 грижа и подкрепа на децата, настанени в зоните. Повече от половината социални работници идват от страните на произход на децата в двете зони и съответно познават добре техните културни специфики. Социални работници, психолози и юристи от мобилните екипи на МОМ, както и преводачи/културни медиатори също предоставят подкрепа на децата, настанени в двете зони. 

Социалните работници в двете зони и мобилните екипи на МОМ изпълняват следните дейности на ежедневна база:

 • Регистрация и настаняване на новодошли деца (след регистрация от страна на ДАБ);
 • Проверка на присъствието на децата в зоните всяка сутрин и вечер;
 • Обясняване на правилата в зоните и съблюдаване за тяхното спазване, както и спазването на дневния график от децата;
 • Индивидуални консултации – социални, психологически и юридически;
 • Водене на случаи;
 • Съпровождане до медицински услуги извън РПЦ и закупуване на лекарства;
 • Раздаване на нехранителни артикули като хигиенни материали, дрехи и обувки;
 • Организиране на групови дейности – информационни сесии на различни теми, спортни събития, художествени и музикални работилници, неформални образователни дейности, посещения на културни, природни и исторически обекти и събития  и други;
 • Сътрудничество със законните представители на децата, назначени от Националното Бюро по правна помощ (НБПП);
 • Подпомагане на образователния процес – редовна връзка с класните ръководители на децата, които посещават училище и подпомагане за изучаване на български и училищните уроци, както и подкрепа за подготовка на домашни упражнения.

МОМ работи в тясно сътрудничество с ДАБ, Български хелзинкски комитет (БХК) за подпомагане на стартиране на процедура за събиране на децата с членове на техните семейства в други страни членки на Европейския съюз, съгласно Дъблинския регламент III. В допълнение, МОМ координира работата си в зоните с други организации като Съвета на жените бежанки в България, Каритас София, Български Червен кръст, Център Надя, ВКБООН и УНИЦЕФ, които също предоставят подкрепа на децата.  

Предизвикателства

Основните предизвикателства, идентифицирани до момента в работата в зоните, са както следва:

 • Наличието на голямо текучество на непридружени деца, предимно в Сигурната зона в РПЦ София, кв. Военна рампа, което не позволява задълбочена работа с децата, включително от гледна точка на разрешаването на въпроси, свързани със здравето и психологическото им състояние;
 • Продължаващата КОВИД-19 пандемия доведе до редица предизвикателства като необходимост от карантина и редовно извършване на PCR или антигенни тестове, както и невъзможност за организиране на групови дейности с децата;
 • Голяма част от децата, настанени в зоните, са на възраст между 15 и 17 г. и считат България за транзитна държава, което затруднява да бъдат мотивирани да посещават училище, както и да спазват правилата в зоните, включително поддържане на чистота и добра хигиена в личните и общи пространства в зоните и участие в дейности, организирани от МОМ и други организации.

Създаването на зоните е резултат от дългогодишното сътрудничество между МОМ и ДАБ, както и благодарение на два проекта – “Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“ и „Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволни връщания и реинтеграция“, финансирани чрез Спешните мерки на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз. Към момента, подкрепата, предоставяна от МОМ в двете сигурни зони, е осигурена в рамките на проект „Подкрепа за лица, търсещи международна закрила“, съфинансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с подкрепата на Европейския съюз и бюджета на Република България.