Стажантската програма във ВКБООН през погледа на практикантите

Задължителната практика на специалност „Арабистика“ на СУ „Климент Охридски“ се провежда в рамките на четвърти курс, като вече втора учебна година Агенцията на ООН за бежанците приема група студенти на практика. Мартина Друмева е една от практикантките от втората група във ВКБООН. Нейният интерес по темата се заражда още в първи курс, когато за кратко тя участва като доброволец в проект „Бежанци“ на Си Ви Ес – България и Каритас София. По това време помага с преподаване на български език на деца бежанци в РПЦ „Враждебна“ в София. Вече преминала и практиката във ВКБООН, тя казва, че е много доволна и споделя, че за нея и колегите ѝ тя е била изпълнена с нови познания и възможности. Мартина обобщава, че всички са много щастливи, всеки е извлякъл ползи и виждат тази сфера като перспектива за бъдещо развитие.

Нейната първоначална мотивация е самият арабски език и досегът с носители на езика. Практиката продължава три месеца от края на октомври 2020 г. до края на януари 2021 г., като започва с обучение и преминава в работа по екипи с ментори от ВКБООН. Мартина разказва, че комуникацията и дейностите, въпреки пандемичната обстановка, е вървяла гладко: Чувахме се на всеки две седмици, за да поддържаме връзката, имахме различни групи. Някои бяхме в няколко активности, други имаха по една. Поддържахме връзка онлайн между студентите и по имейл с представителите от ВКБООН. Практиката мина като сън и ни беше много интересно.

Ситуацията с пандемията от COVID-19 Мартина описва като ограничаваща, но и даваща възможност: От една страна, не успяхме да се срещнем лице в лице с бежанци и да бъдем поставени в реални ситуации с тях. Това беше минус на ситуацията, но въпреки това въвеждащото обучение беше изключително полезно и успя да ни представи средата и ситуацията на бежанците. От друга страна, това, че бяхме онлайн, ни позволи да сме по-гъвкави, не ни натовари толкова много като време, беше и полезно, и приятно, и ни даде възможността ние да развиваме нашите идеи. Всеки можеше да развива също уменията като проактивност и далновидност.

Дейностите, върху които работят практикантите, са предложени от самите тях, като експертите от ВКБООН ги подкрепят и насочват в процеса на работа. Мартина разказва: Това, което успяхме да осъществим, са едно клипче с интервюта с хора, които са се установили в България, което е преведено на арабски и български. Друго видео е едно стихотворение, което е на български и на арабски, спряхме се на „Математика“ на Петя Дубарова, понеже Хайри Хамдан го е превел чудесно на арабски. Идеята беше ние като арабисти да го кажем на арабски, а деца бежанци, които се обучават в български училища, да го кажат на български и накрая да дадем някакви факти как се увеличава броят на децата бежанци, които посещават български училища. За съжаление, заради пандемията не успяхме да се свържем с деца. Друга активност беше преводи на статии, 6-7 статии се преведоха. Преведохме страницата на Бежанския консултативен съвет на арабски език. Направихме и проект, който е свързан с рецепти, свързахме се с различни жени бежанки, Линда Ауанис от Съвета на жените бежанки ни даде техните координати, те ни дадоха рецепти, които ние преведохме на български. Една от колежките пробва и сготви рецептите. Друга инициатива беше свършена от колега, който създаде доклади, които описват  обучението по математика и английски език на децата в начално училище в Сирия и Ирак. Тези материали ще бъдат използвани и в училища от учители, като по този начин имаме и продукти, които не са само за повишаване на осведомеността по темите за бежанците, но ще се използват в практиката.

Самата Мартина работи по преводите, стихотворението и рецептите, като изразява задоволството си, че е имала възможност да допринесе с това, което учи, арабския език. Оценява като важна и обратната връзка, която са получили в края на практиката, която допълнително е засилила техните умения как да общуват с бежанци, с араби, какви въпроси да задават. Мартина оценява високо реализирането на идеите: Научихме се на повече отговорност, всеки да работи по негов проект по време на практиката в Комисариата. Всеки стана по-отговорен, по-целеустремен, това също усъвършенствахме, имахме ясен план какво да правим и постигнахме добри резултати.

Материалите, които създават студентите по време на практиката, могат да се намерят на уеб платформата Digital Student Lab.