„Уикенд програма за бежанци и търсещи закрила“ в Централноевропейския университет, Будапеща

Централноевропейският  университет (ЦЕУ) разработва и предлага уикенд програма за бежанци и търсещи закрила по инициативата за отворено обучение OLIve-WP. Програмата предоставя набор от мерки за интеграция на бежанците и търсещите закрила в академичната сфера или на пазара на труда. OLIve-WP предлага часове по английски на различни нива, академични курсове за подпомагане на подготовката на студентите за университета, както и редица други курсове, предназначени да предоставят кариерни и застъпнически умения, така че бежанците и търсещите закрила в Унгария да могат да участват в дебата за условията на тяхната интеграция. 

Програмата OLIve-WP се провежда в рамките на един ден седмично, обикновено от 10:00 до 17:00 ч. в събота. Бежанци и търсещи закрила получават студентски карти за посетители и имат достъп до всички услуги, предоставяни от университета, като библиотеката и компютърните зали. Програмата следва академичния календар на ЦЕУ и за учебната 2018-2019 г. се провежда между февруари и юни. За този срок програмата има три фази – академична, застъпническа и кариерна. Академичната фаза е предназначена за студенти, които планират да кандидатстват за висше образование в Унгария или в други страни. Курсовете се фокусират върху конкретни теми, като например общество и култура, политика и история, академични умения, включително академичен английски. Провеждат се и тематични семинари по теми, свързани с международната политика. Застъпническата фаза е за студенти, които искат да научат повече за застъпничеството, свързано с различни социални проблеми. Те научават как да управляват и организират проекти и дейности и имат възможност да работят с опитни застъпници. Курсовете включват разработване на медийни материали, развиване на комуникационни умения, усвояване на английски език и термини в сферата на застъпничество, както и семинар с представители на гражданското общество. Кариерната фаза е насочена към студенти, които не желаят да продължат академичното си образование, а искат да станат част от пазара на труда. Тя включва работа с кариерен професионалист относно професионалната биография на студента, развиване на компютърни умения и умения за устно и писмено представяне, управление на финанси и координация на проекти.                                                                      

Програмата приема около  45 – 50 студенти всеки семестър, изпълнява се в три последователни сесии през учебната година, като обикновено около половината от студентите продължават към следващия етап. Участниците получават сертификат, показващ успешното завършване на програмата.                                                                                                                                                                          ЦЕУ получава съфинансиране по „Erasmus + на ЕС за програмата OLIve-WP. Проектът се координира от екип от пет човека, но разчита и на доброволческа работа на студенти, преподаватели и служители на ЦЕУ. Преподавателите и асистентите по английски език  са платени. ЦЕУ е частен университет и прилагането на  подобна програма е по-лесно, отколкото би могло да бъде в унгарски държавен университет.

Редица студенти на програмата OLIve-WP получават достъп до висше образование, до магистърски програми на ЦЕУ, Университета в Дебрецен, Университета Сент Ищван и до докторантски програми (Университета Сент Ищван). Кариерното обучение като цяло подобрява достъпа на студентите до пазара на труда. Студентите успяват по-лесно да си намерят работа, отговаряща на тяхната квалификация. Друг важен резултат от програмата е „износът“ към други европейски университети. Като част от консорциума „Еразъм +“, програмата OLIve се изпълнява и във Виенския университет и в Университета на Източен Лондон. Съботните сесии на OLIve-WP довеждат и до разработването на подготвителна програма за редовно висше образование, наречена OLIve-UP.

За да помогне на други университети да създадат подобни програми, OLIve-WP публикува „Ръководство за добри практики“ (Best Practices Manual).