СТАТИИ

Диана Димова, Фондация „Мисия Криле“: Това, което ни дадохте, е надежда

Ваня Иванова Диана, здравейте, благодарим за възможността да почерпим от Вашия опит и работата на Фондация „Мисия Криле“. Бихте ли се представили за читателите на Академичния бюлетин? Завършила съм бакалавърска и магистърска степен по социална работа в Пловдивския университет и може да се каже, че целият ми съзнателен, професионален живот е в тази сфера. Това…
Read more

Човешката воля

Айлин Фейзуллова, стажант в Каритас София Аз съм Айлин Фейзуллова, на 22 години, и съм бъдещ лекар – студент по Медицина в пети курс на Медицински университет – София (МУ). През всички години от обучението си в МУ съм се занимавала активно с дейността на Сдружение „Асоциация на студентите медици в България“ (АСМБ) като локален…
Read more

Валерия Иларева: Човешките права са възможността да живееш пълноценен живот

Интервю на Анна Великова, стажант във Фондация за достъп до права (ФАР) Казвам се Анна Великова и съм студент в специалност „Международни отношения“ в Софийския университет. Завършила съм политехнически лицей в гр. Измаил (Украйна). През ученическите години вземах редовно участие в различни извънкласни дейности, а по-късно и в студентски организации и кръжоци. В момента съм…
Read more

Проектът New Roots или „Нови корени“ дава платформа за себеизява на жените бежанки във Виена

Надежда Калоферова, стажант във Фондация за достъп до права (ФАР) През март 2021 г. Надежда Калоферова спечели стипендия за двумесечен стаж, учредена в памет на Елена Дянкова от Фондация за достъп до права – ФАР. Дарението за този период е направено от Незабравка Възелова. Надежда е студент втора година в Американския университет в България. Тя…
Read more

Предизвикателства по пътя на непридружените деца в България

Интервю с Кристина Гологанова от Фондация “Рийчаут.БГ” на Гергана Урумова, стажант в Център за правна помощ “Глас в България” *Гергана Урумова е студент по Право, трети курс, в СУ “Св. Климент Охридски” и настояща стажант в „Център за правна помощ – Глас в България“. Била е част от управителния съвет на “ЕЛСА – България” и…
Read more

Стажантската програма във ВКБООН през погледа на практикантите

Задължителната практика на специалност „Арабистика“ на СУ „Климент Охридски“ се провежда в рамките на четвърти курс, като вече втора учебна година Агенцията на ООН за бежанците приема група студенти на практика. Мартина Друмева е една от практикантките от втората група във ВКБООН. Нейният интерес по темата се заражда още в първи курс, когато за кратко…
Read more

Магистърската програма “Интеграция на бежанци”, Дъблински градски университет (2021-2022)

  Училище по приложни езици и междукултурни изследвания (The School of Applied Language and Intercultural Studies) предлага магистърска степен по интеграция на бежанците. Тази програма развива задълбочено, многостранно познание по теми, възникнали при пристигането на търсещи убежище лица и бежанци. Много европейски общества имат утвърдени правни рамки и набор от политики относно интеграцията на бежанците.…
Read more

Алтернативи на имиграционното задържане

Десислава Тодорова, Център за правна помощ “Глас в България” Имиграционното задържане се изпълнява въз основа на административна заповед, издадена от властите с мотива, че чужденецът пребивава без валидно разрешение, и те предприемат действия по връщането му в страната на произход или трета страна. Като краен резултат обаче имиграционното задържане има ефекта на задържане за извършено…
Read more

REUTERS/Thaier Al-Sudani

Ирак: най-древната култура в човешката история

проф. Павел Павлович, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Междуречието от древността до разпространението на исляма Ирак с право може да се гордее с най-древната култура в човешката история. Корените ѝ възхождат към легендарния културен герой Гилгамеш, който управлява шумерския град държава Урук в южната част на Междуречието в предбиблейските времена на ранния династичен период (2900–2350…
Read more

Заетост на чужденци в България, възможно ли е?

Атанаска Тодорова, КНСБ* Изследването „Достъп до пазара на труда в България за граждани на трети държави“ бе проведено в периода септември – декември 2020 г. от екип на Института за социални и синдикални изследвания с ръководител д-р Любен Томев. Основните части на изследването са: 1) Публични политики и нормативни документи в контекста на международни и…
Read more