БЮЛЕТИНИ

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 02/2020

Вторият брой на Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е фокусиран върху темата жилищни политики и практики, като представя скорошно направено проучване на общинските жилищни политики като ключ към интеграцията на местно ниво за лицата, които са получили международна закрила в България. Темата е допълнена от преглед на социалните дистанции като пречка на ефективните жилищни политики на базата на социологически проучвания. Други важни акценти на втория брой са темите, обясняващи правната рамка, определяща „пътя на бежанеца в България“ – от пресичане на българската граница до получаване на международна закрила, както и самата процедура за международна закрила. Oтделeно е внимание и на различни инициативи и събития, с които беше отбелязан Световният ден на бежанеца (20 юни) от академичната общност и от практиците на терен. Интервюто на броя разказва за работата и опита на Бежанско-митрантска служба на БЧК и е направено с нейния програмен мениджър. Историята с бежанец е на млада художничка от Ирак, открила вдъхновение в София и един от дванадесетте творци в изложбата на ВКБООН „Отвъд различията“. Броят представя докторски тези, които изучават различни бежански проблеми, както и възможности за обучение и публикации. В рубриката „Поглед към съседа“ е представена Република Турция.

Изтегли в PDF   Summary in English   Обратна връзка      Други издания

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 01/2020

Това е първи брой на Академичния бюлетин „Бежанци: днес и утре“. Той има за цел да предостави актуална информация за различни аспекти на явлението принудителна миграция, включително международните стандарти за закрила на бежанците; информация за системите за убежище в България и Европа; интеграционни възможности и практики за бежанците, както и от политическите, икономическите и социалните последици за приемащите общности. Бюлетинът ще съдържа данни и статистика; кратки правни обяснения на режима на международна закрила; информация за дейността на институциите и неправителствените организации, които подпомагат бежанците в България; интервюта с експерти на терен, лектори; информация за академични инициативи и публикувани статии, свързани с темата, бежански истории, покани за конференции и публикации и др. Бюлетинът се публикува от Българския съвет за бежанци и мигранти в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, подкрепен от Представителството на ВКБООН в България.

Темата на първи брой на бюлетина прави кратък обзор на случилото се през 2019 г. за търсещите и получили международна закрила в България, както и отразява интереса на академичната общност чрез кратка библиография от статии, публикувани през изминалата година. В същото време значимо място е отделено на пандемията COVID-19, мерките, които са взети от институциите и неправителствените организации в България. Изложени са основните принципи, залегнали в международното и българското законодателство, по отношение на достъпа до територия и процедура за международна закрила за бежанците. Разказваме и личната история на един млад бежанец от Афганистан, намерил нов дом в България. Броят е обогатен от приветствия от ВКБООН, ДАБ, водещи професори по темата. Представени са и двете магистърски програми, фокусирани върху тази проблематика, както и други възможности и академични хоризонти. Не на последно място първият брой на бюлетина съдържа информация за бежанската ситуация в Гърция и как се отразява пандемията там на фона на хуманитарната криза.

Изтегли в PDF     Обратна връзка      Други издания