ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ

CERMES (Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания)

ВУЗ: Нов български университет

Ръководител: проф. Анна Кръстева

Повече информация тук

Регионален център за изследване на миграцията и бежанците

Университет за национално и световно стопанство

Ръководител: проф. Надя Миронова

Повече информация тук