Серия уебинари GAIN „Превръщане на академичните изследвания в ефективни отговори на принудителното разселване“ (24-25 май)

Серия уебинари GAIN „Превръщане на академичните изследвания в ефективни отговори на принудителното разселване“
(24-25 май)

Присъединете се към поредица от онлайн дискусии, които ще анализират академични констатации и инициативи, които могат да подпомогнат процесите на вземане на решения за подобряване на живота на бежанците, насилствено разселените лица и приемащите общности. 

В продължение на две сесии на 24 и 25 май редица различни изследователски партньори ще представят констатации и инициативи, които могат да подкрепят заинтересованите страни от Глобалния пакт за бежанците при изготвянето на научнообосновани решения и политики, основани на надеждни, независими изследвания, проведени от учени и лица с житейски опит в областта на принудителното разселване. 

Основните донори и поддръжници също ще обсъдят значението на изготвянето на приложими и релевантни изследвания, които се ръководят, разработват и прилагат съвместно с бежанците и принудително разселени лица. Стартиралата по време на Глобалния форум за бежанците през 2019 г., Глобална академична интердисциплинарна мрежа (GAIN) обединява университети, академични съюзи и изследователски институции, заедно с ВКБООН и други заинтересовани страни, за да подкрепи изпълнението на Глобалния договор за бежанците (ГДБ). 

Ще бъде осигурен симултанен превод на арабски, китайски, английски, френски, руски и испански език, както и на международен жестомимичен език.