Съветът на жените бежанки в България между проектите и дарителите

Светла Пейчева* Според данни от Българския център за нестопанско право в края на 2020 г. има регистрирани 20 000 юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) или неправителствени организации (НПО), както са по-познати. Текущата статия има за цел да проучи най-разпространените методи за финансиране в неправителствената сфера и да провери как се прилагат те на практика,…
Read more