Първи по рода си специализиран магистърски курс „Принудителна миграция и закрила на бежанците“

Емилия Братанова ван Хартен, ВКБООН За първи път през зимния семестър на 2021-2022 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе специализираният магистърски курс, озаглавен „Приудителна миграция и закрила на бежанците“. Курсът се реализира от Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) в рамките на магистърската програма „Близкоизточни изследвания: общество и култура на арабския свят“, ръководена…
Read more