Правата на децата в контекста на миграцията

Автор: Росица Атанасова, Експерт Застъпничество, Център за правна помощ „Глас в България” [1] Голяма част от пристигащите в Европа бежанци и мигранти са деца. Много от тях са непридружени, което означава, че пътуват без семействата си или отговорен възрастен. Този анализ разглежда значими развития на национално ниво във връзка с грижата и закрилата на всички деца…
Read more