Категория: Правен консултант

Кризата в Афганистан и нейното отражение в бежанската административна и съдебна практика в България

Тодор Илиев, Център за правна помощ „Глас в България“* Установяването на пълен контрол върху цялата територия на Ислямско емирство Афганистан от страна на ислямистко-фундаменталисткото движение на талибаните след оттеглянето на силите на САЩ и НАТО от страната фокусира вниманието на световната общност върху случващото се в страната, раздирана от десетилетия от вътрешен въоръжен конфликт. Тези…
Read more

Деца в риск от безгражданственост: Регистрация на раждане и придобиване на гражданство

Росица Атанасова Основна защитна мярка при превенцията на нови случаи на лица без гражданство е дете в риск от безгражданственост да получи гражданството на държавата по месторождение. Всяко дете има право на правна идентичност и на гражданство, в съответствие с приложимите разпоредби и принципи на международното право, а гражданството, от своя страна, е гаранция за…
Read more

Снимка: Николай Стойков, Мотиф Медия

Предизвикателства при оценката на най-добрия интерес на детето в рамките на процедура по предоставяне на международна закрила на деца

Анна Великова, Деница Димитрова, Жанин Ал-Шаргаби, София Йорданова-Рабачева* Снимка: Николай Стойков, Мотиф Въведение Всяко едно дете има нужда от семейство и иска да се чувства сигурно. Оценката на “най-добрия интерес на детето” в бежанското право задължава административните органи и съда да фокусират вниманието си именно върху специфичните потребности  на детето в рамките на процедурата по…
Read more

Имиграционно задържане на непридружени лица – законова регламентация и практика

Петя Казакова* Снимка: Беуар Муса В настоящата статия ще изследвам проблемите, свързани с имиграционното задържане на непридружени деца чужденци – граждани на трета страна, които се намират в нерегламентиран престой в Република България (РБ), в контекста на пребиваването им в страната, възможностите за получаване на разрешение за продължително пребиваване в РБ и за връщането им…
Read more

Правни въпроси и предизвикателства в процедурата на жени, търсещи закрила

адв. Десислава Тодорова, Център за правна помощ „Глас в България” Защо в случаите на жени процедурата за закрила изисква един по-комплексен подход? Защо бежанската история на една жена налага по-комплексна оценка?  Защото жените могат да бъдат изложени на комплексни, разнородни, специфични за пола рискове. Когато говорим за военен конфликт, жените могат да бъдат не само…
Read more

Позицията на непридружените непълнолетни лица в контекста на събирането на семейства и обособяването на детето като отделна единица извън семейството

  Мартина Друмева*  Не е лесно да изоставиш дома си, приятелите си, родното си място и да тръгнеш, нарамил на гръб само най-важното – две-три дрехи, телефон, пари и… надежда. Надежда, че ще стигнеш до страна, в която ще се чувстваш добре, сигурен и щастлив, въпреки че не тя не е твоят дом. Ала в…
Read more

Процедурата за издаване на виза D – преграда пред правото на личен и семеен живот

* Петя Аджопова Настоящата статия ще изследва взаимодействието между правото на личен и семеен живот и миграционната политика, осъществявана от държавите. Къде е границата между суверенното право на държавата да определя реда и условията, по които да разрешава пребиваване на територията си, и личното право на всички граждани на неприкосновеност на семейния живот? Възможно ли…
Read more

Алтернативи на имиграционното задържане

Десислава Тодорова, Център за правна помощ “Глас в България” Имиграционното задържане се изпълнява въз основа на административна заповед, издадена от властите с мотива, че чужденецът пребивава без валидно разрешение, и те предприемат действия по връщането му в страната на произход или трета страна. Като краен резултат обаче имиграционното задържане има ефекта на задържане за извършено…
Read more

Какво означава да си човек без документи в България?

Диана Радославова*  Какво означава да си човек без документи? Може би не се замисляме твърде често, защото не са ежедневни случаите, в които ни трябва лична карта. Но ако я нямахме, светът ни щеше да бъде драстично, неподозирано различен. Не можеш да работиш законно, не можеш да наемеш квартира, не можеш да отидеш на лекар,…
Read more

Хората без гражданство в България: съществен напредък в закрилата им и оставащи проблеми

Д-р Валерия Иларева, адвокат, Фондация за достъп до права – ФАР* През 2012 г. България ратифицира Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство от 1954 година и Конвенцията на ООН за намаляване на случаите на лица без гражданство от 1961 година. Оттогава насам страната ни постигна значителен напредък в отношението си към хората…
Read more