Категория: Из опита на европейски университети

Магистърската програма „Интеграция на бежанци“, Дъблински градски университет (2021-2022)

  Училище по приложни езици и междукултурни изследвания (The School of Applied Language and Intercultural Studies) предлага магистърска степен по интеграция на бежанците. Тази програма развива задълбочено, многостранно познание по теми, възникнали при пристигането на търсещи убежище лица и бежанци. Много европейски общества имат утвърдени правни рамки и набор от политики относно интеграцията на бежанците.…
Read more

Инициатива на Университета в Малта: Диплома за специалист по културна медиация

Университетът на Малта предлага нов безплатен специализиран курс за културни медиатори с подкрепата на фонд  „Убежище, миграция и интеграция” на ЕС и спонсорството на Министерството на правосъдието, равенството и управлението. Завършилите обучението получават диплома за специалист по културна медиация.  Обучението е отворено за граждани на Малта, Европейския съюз и граждани на трети страни. Кандидатите трябва…
Read more

„Уикенд програма за бежанци и търсещи закрила“ в Централноевропейския университет, Будапеща

Централноевропейският  университет (ЦЕУ) разработва и предлага уикенд програма за бежанци и търсещи закрила по инициативата за отворено обучение OLIve-WP. Програмата предоставя набор от мерки за интеграция на бежанците и търсещите закрила в академичната сфера или на пазара на труда. OLIve-WP предлага часове по английски на различни нива, академични курсове за подпомагане на подготовката на студентите…
Read more