Категория: Заетост

Жените, миграцията, възможностите и Humans in the Loop

Магдалена Цанева и Пресияна Бахова* Като свидетел на трудностите, причинени на общностите от въоръжени конфликти и принудително разселване, Humans in the Loop е създадена с голямата идея да насочи възможностите за работа към тези, които се нуждаят най-много от тях. Понастоящем HITL разполага с работна сила от над 250 души, засегнати от конфликти, които работят,…
Read more

Заетост на чужденци в България, възможно ли е?

Атанаска Тодорова, КНСБ* Изследването „Достъп до пазара на труда в България за граждани на трети държави“ бе проведено в периода септември – декември 2020 г. от екип на Института за социални и синдикални изследвания с ръководител д-р Любен Томев. Основните части на изследването са: 1) Публични политики и нормативни документи в контекста на международни и…
Read more

Ива Гумнишка и HITL: Яркото лице на българското социално предприемачество

Когато преди малко повече от три години след следване в САЩ, едно 23-годишно момиче се прибира в България без никакъв опит в бизнеса, работата с бежанци и  технологичната индустрия, никой не допуска, че именно създаденото от нея социално предприятие Humans in the Loop (HITL) ще бъде трамплин за професионална реализация на стотици хора в нужда…
Read more

Усилията на Каритас София в сферата на заетостта чрез дейностите на Кариерния център

Kaтерина Георгиева, Експерт „Кариерен център”, Отдел „Миграция и интеграция“ * Кариерен център на Каритас София Кариерният център на Каритас София започва да развива дейността си от 2018 г., когато основният фокус е насочен към осигуряването на работни места и контакт с работодатели на бежанци и мигранти. В периода 2018-2020 г. са реализирани няколко трудови борси…
Read more

Заетостта на бежанците – ключ към тяхната пълноценна интеграция в обществото

Анелия Димитрова, управител на КАТРО България*  Подпомагането на ефективна и устойчива заетост за бежанците и лицата, търсещи закрила в нашата страна, е един от ключовите елементи в приобщаването им към обществото, както и разгръщането на пълния им потенциал. В тази посока обединяват усилията си много неправителствени организации в България като Представителството на ВКБООН в България,…
Read more