Нов учебник помага на децата бежанци да научат български

Кристина Гологанова, Фондация „Рийчаут“

Близо 60 000 деца, бягащи от войни, конфликти и размирици, са потърсили спасение в  страната ни през 2022 г. По данни на Държавната агенция за бежанците 5141 от децата са потърсили международна закрила. 3348 от тях са били непридружени, т.е. пристигнали са у нас без родителите си или друг роднина, който да отговаря за тях. България е предоставила временна закрила и на 52 494 деца от Украйна по данни на Върховният комисариат на ООН за бежанците. В същото време по данни на Министерството на образованието и науката само 1738 деца от Украйна и 136 деца, търсещи и получили закрила от други държави, са записани в българската образователна система към началото на учебната 2023/2024 г.

Помагалото „АБВ – Първи стъпки“ на Фондация „Рийчаут” предлага решение на проблема с липсата на обучителни материали по български език за деца бежанци и мигранти. То ще подпомага както децата, така и техните преподаватели, и ще бъде достъпно за всички, които тепърва започват да учат български. Помагалото беше отпечатано в тираж от 200 броя, благодарение на ВКБООН.

За децата бежанци е от особена важност да посещават училище не само, за да обогатяват знанията си, да развиват способностите си и да придобиват нови умения и компетенции, но и за да намерят нови приятели и да се върнат към нормалното си ежедневие, отнето им от война и конфликти. При постъпване в училище, в първоначалния период на адаптация, децата имат нужда от системна езикова подкрепа. Без такава не могат да се справят и има риск да отпаднат от училище. Езиковото обучение по български като чужд за деца се нуждае от система и материали, каквито няма. Поне доскоро беше така. А нашият език е доста труден, особено за децата от Близкия изток и Афганистан, откъдето традиционно приемаме бежанци. Децата се записват в училище, без да са изучавали езика ни преди това. Там нямат въвеждащ курс, а от тях се очаква да разбират учебното съдържание по всички предмети. Имат право на допълнителни часове по български език, но те не са достатъчни. Учителите им също са доста затруднени, защото не са подготвени да преподават българския език като чужд, а и не разполагат с учебници и помагала, по които да го правят.

Помагалото „АБВ – Първи стъпки“ е достъпно за всички деца бежанци и мигранти, които започват да учат български. От фондация „Рийчаут” се надяват то да помогне на хиляди деца да се интегрират успешно в България и да мотивира техните преподаватели активно да ги съпровождат, докато изучават езика. Идеята на екипа е „АБВ – Първи стъпки“ да се надгражда във времето с допълнителни материали.

Първата среща на Фондация „Рийчаут” с деца бежанци е през 2012 година, когато в Център за настаняване от семеен тип, с който работят, са настанени две малолетни непридружени деца от Афганистан. Тъй като в екипа на фондацията има специалист, владеещ фарси, започват да учат тези деца на български. С времето приемат и други деца от Сирия и Иран. Установяват обаче, че децата не получават необходимата помощ в училище, поради което им е много трудно да се интегрират. Така се ражда идеята да направят програма за езикова подкрепа, насочена към деца бежанци и мигранти, която стартират през 2021 година. Идва и решението да създадат помагало по български, което да подпомогне изучаването на езика.

  Повече за „АБВ – Първи стъпки“ и Фондация „Рийчаут” може да видите тук: https://www.reachout.bg/bg/page_45_6.html