Инициатива среща български ученици и студенти с млади мигранти и бежанци у нас, които ги вдъхновяват с личните си истории 

Чая Колева, Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат

През последната година екипът на „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“  изпълнява инициативата “Лицата на мигрантската младеж. Да бъдеш иновативен млад мигрант и бежанец в (пост) пандемична България”. Целта е да се идентифицират и популяризират вдъхновяващи примери на овластени млади мигранти и бежанци, които успешно преминават и преодоляват критични ситуации каквато например е пандемичната обстановка в България, траеща вече втора година. В допълнение идеята на тази инициатива е да се осъществят срещи между младите мигранти и български ученици и студенти. Замисълът на тези срещи е да се окуражат българските младежи да разгърнат представите си за света и за “другия”, чужденец, да изградят собствена гледна точка върху живота на младите мигранти у нас и да преодолеят често негативното рамкиране на образа на бежанците като слаби и нуждаещи се. 

Под формата на разказ за историята, обичаите, традициите на своята държава, за индивидуалния си път и лични успехи, за живота в България младите мигранти или бежанци обогатяват разбирането, знанията и чувствителността на българските ученици и студенти, подбуждат интереса и любопитството им към света и разнообразието на вътрешните човешките светове. 

В рамките на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”, осъществен с подкрепата на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (https://www.activecitizensfund.bg/),  сдружение „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“ (https://www.pol-obs.com/)  проведе няколко срещи от този тип в столични училища. Поканените лектори бяха бежанци и мигранти от Ирак, Сирия и Мароко, а лекциите бяха проведени на български, английски и френски език, което придава допълнителна стойност и може да се развие като ефективен модел при изучаването на чужд език. Например, по време на срещата между Р.Р. от Мароко и ученици от 9-та Френска езикова гимназия, която се проведе онлайн в час по френски език, младата жена разказа на младежите за страната си и за пътя си към България, както и за новия си живот в София, за своите мечти и цели. Учениците от 11в клас бяха активни и с интерес задаваха различни въпроси на Р.Р. по време на дискусията, която се проведе на френски език. За младежите беше интересно да разберат какви са разликите между българите и мароканците, по какво се различава образователната система в Мароко от тази в България, дали Ража харесва българския език и дали се е сблъсквала с предразсъдъци досега. Младата жена сподели с учениците, че, според нея, най-важното нещо е хората да се отнасят помежду си с взаимен респект – без значение от техния етнос, пол, религия или външен вид. Учениците научиха повече както за трудните, така и хубавите преживявания на бежанцитев България. Срещата им даде възможност да видят страната ни по един по-различен и красив начин през очите на Р.Р., според която тук всичко е възможно и всяка мечта може да се реализира.

Иптисам от Ирак се върна в час в 18 СУ – училището, в което се е обучавала няколко години в София, за да разкаже за родната си страна, за уникалната история и култура на язидите, както и за препятствията и успехите си след завършването на гимназия. Учениците от 12-ти клас, с които Иптисам се срещна, се отнесоха с внимание и любознателност към презентацията й, поискаха да разберат повече за традиционното облекло, празници и обичаи в град Синджар в Северен Ирак, както и кое е най-хубавото нещо за Иптисам в България и кое я е подтикнало да остане тук и да се занимава с дизайн, преподаване и хуманитарна дейност. 

Всяко общуване е ценно особено в младежките години, когато се трупат най-много впечатления и опит. Освен теорията, залегнала във всяка образователна система, взаимодействията между хората са необходими и се оказват истински вълнуващи за младежите. Последното е особено осезаемо в период на онлайн обучение, когато социалните контакти и преживявания са в остър дефицит. 

Тази образователна инициатива на „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“ служи като мост между хора, които са били жертва напредразсъдъци, социално изключване или стигма и българските младежи, които могат да им задават въпроси, за да научат повече за другия, а също и да се изправят пред собствените си предразсъдъци. Подобно на книгите, за които не съдим по корицата, а по съдържанието, така и срещите между ученици и мигранти целят създаването на пространство на разкриване и запознаване.