Съветът на жените бежанки в България – 18 години отдаден труд за права, равенство и ненасилие

Съветът на жените бежанки в България навърши 18 години от създаването си и началото на отдадената им работа с жени, деца и семействата им в България през март 2021 г. През този период екипът на организацията е помогнал на хиляди търсещи и получили закрила в България. В последните години работата им е специализирана в подкрепа на жени и семейства, които вече са получили бежански или хуманитарен статут и живеят на външни адреси в София. 

Жените бежанки се нуждаят от съвет и подкрепа най-вече относно образованието на децата им, намирането на работа и здравни въпроси. Регулярните срещи с българки и свикването със средата, в която живеят, ги провокира да бъдат по-отворени и дейни, като след година-две от живота си в страната, се чувстват спокойни и свободни да бъдат по-самостоятелни и да намерят работа. 

Председателката на организацията, Линда Ауанис, споделя историите на жени, които някога не са излизали сами от жилищата си в страните на произход заради войната там, но тук са открили възможността да ходят на разходка, до училището на децата си, до магазина, което им дава чувство за свобода, желание да работят и допълнително да се образоват. През 2021 г. организацията се гордее с провеждането на 25 групи с жени на различни теми относно насилието, основано на пола, финансиран от УНИЦЕФ България. В групите са участвали 132 жени на възраст 26-53 години от Сирия, Ирак, Палестина, Йордания, Афганистан и Иран. Ето и някои от темите:

 • Традиционните роли в семейството и половото равенство;
 • Запознаване с традиционните представи за взаимоотношенията между мъжа и жената в България и моята страна;
 • Равнопоставеност между половете в България и страната, от която идвам;
 • Взаимоотношенията в двойката и овластяване на жената;
 • Общото и различното по отношение правата на жените в моята страна и България;
 • Насилие, основано на пола и равнопоставеност между половете в България и страната, от която идвам;
 • Правата на жените и стереотипите в обществото;
 • Предизвикателствата пред жените бежанки в отстояването на правата им в трудовите правоотношения;
 • Власт и различните прояви, които допринасят за неравнопоставеност между половете;
 • Дискриминативна реч и език на омраза в социалните мрежи;
 • Начини за противодействие на дискриминативния език на омразата в социалните мрежи;
 • COVID-19 и отразяването му върху социалните роли на мъжете и жените. Ниво na проявления на неравнопоставеност;
 • Начини за противодействие на новите предизвикателства пред жените като резултат на пандемията;
 • Новите технологии и ролята им в „насърчаването“/редуцирането на неравенството между половете;
 • Изследване на силните страни и предизвикателствата в това да бъдеш жена в съвременните общества;
 • Възможности за противодействие на училищен тормоз;
 • Идентифициране на различните проявления на неравнопоставеност в училищна среда;
 • Възможности за преодоляване на проявленията на неравнопоставеност в училища.

За повече информация: https://crw-bg.org/