Жените, миграцията, възможностите и Humans in the Loop

Магдалена Цанева и Пресияна Бахова*

Като свидетел на трудностите, причинени на общностите от въоръжени конфликти и принудително разселване, Humans in the Loop е създадена с голямата идея да насочи възможностите за работа към тези, които се нуждаят най-много от тях. Понастоящем HITL разполага с работна сила от над 250 души, засегнати от конфликти, които работят, за да захранват приложения на изкуствения интелект. Иновативният ни модел печели престижната награда SOLVE на MIT за 2020 г. в категория “Добра работа и включващо предприемачество”, както и е единственият български проект, избран да представи страната на международното експо в Дубай през 2021 г.

Целта ни е да осигурим на младите хора, засегнати от конфликти на Балканите и в Близкия изток, достъп до дистанционна онлайн работа в областта на анотирането на данни. Партнирайки си с местни организации в региона, HITL достига до хора, които нямат легалното право да работят или са изключени от работния пазар по други причини, и оказва трансформиращо въздействие върху живота им. Предоставената работа е компенсирана на ниво до два пъти минималното почасово заплащане във всяка страна и е в съответствие с политиката за справедлив труд на HITL. Достъпът до онлайн възможности за работа, както и специфичните за проекта и общите обучения по дигитални умения за всички участници, са безплатни.

Достъпът на търсещите закрила до права и социална интеграция зависи до голяма степен от достъпа им до пазара на труда и до платената заетост, тъй като той натурално води до чувство за независимост и разбира се, финансова сигурност. Това важи с особена сила за жените, които преживяват миграцията по по-различен начин от мъжете и са обект на специфични форми на насилие и дискриминация. В хибридната си концепция между фондация и бизнес с услуги в ИТ сектора, Humans in the Loop цели да насърчава равенството между половете в работна среда, докато осигурява работа на бежанци в сферата на ръчните анотации за изкуствен интелект. Иначе казано, Humans in the Loop насърчава равен достъп до работни места и възможности за развитие в полза на общностите, засегнати от конфликти (бежанските общности в България, Турция и Ливан, както и засегнатите от военни конфликти в страните източник на принудителна миграция като Сирия, Ирак и Афганистан).

Като хибридно социално предприятие, Humans in the Loop дава старт на процесите за интеграция в рамките на фондацията, която предлага безплатно обучение по английски език и информационни технологии. Тези, които преминат курсовете, получават правото да кандидатстват за възможности за работа в нашата компания. Това е хибридна програма, която изпълняваме от създаването на социалното предприятие, и все още сме на път да разширим дълбочината и обхвата на тази програма за всички, проявяващи интерес.

Преквалификация и придобиване на нови умения 

Някои от възможностите за преквалификация включват например програмата HITL Stars, която се фокусира върху 2 модула – умения по английски език и IT умения. В IT уменията се включва цял модул за анотация, което представлява обработване на визуална информация на компютър – на компютъра се казва какво интерпретира и така се предоставя контекст чрез маркиране с човешка ръка на съдържание като текст, аудио, изображения, видео, по начин, по който да може да бъде разпознат от машината. Целта е да бъде осигурена възможност за работа в Humans in the Loop на тези, които завършат успешно курса.

Друга програма за обучение, която се провежда, е „Как да започнем онлайн бизнес?“, която наричаме HITL Business Stars. Тя е насочена към хора, засегнати от конфликти, които имат известни познания по английски език и информационни технологии. Курсът включва основни умения за стартиране и ръководене на успешен онлайн бизнес и продажба на услуги/продукти. 

Два от курсовете ни вече бяха насочени специално към жените бежанки, с което искахме да насърчим тяхното включване.

Обикновено уроците се състоят на място в нашия офис на ул. “Княз Борис I”. Тъй като знаем, че част от нашите участници са майки и поемат много отговорности за семейството, ние им предлагаме безплатни забавачница или детска градина, с което максимално да спомогнем тяхната възможност да посещават курсовете. Тъй като COVID-19 принуди мнозина да се адаптират към нови условия на работа, с цел опазване на здравето, ние успешно преместихме уроците онлайн. Тъй като нашата работа и занятия са в дигиталната сфера, бяхме добре подготвени да се справим с това предизвикателство.

Включване в пазара на труда  

Според Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) най-голямото предизвикателство за жените бежанки в България е необходимостта както съпругът, така и съпругата да работят, за да поддържат домакинството, тъй като една заплата обикновено не е достатъчна. Жените често са домакини и може да нямат предишен професионален опит. Друго предизвикателство е фактът, че редица съпрузи не желаят да позволят на жените си да работят.

За да отговори на нуждите на жените бежанци, HITL предлага редица различни решения и подкрепа: целта е минимум 50% от всички участници в наши обучения, повишаване на квалификацията и възможности за заетост да са жени. За да се избегне трудовата сегрегация, която ощетява повече жените, отколкото мъжете, HITL има сред приоритетите си осигуряване достъп на жените до по-широк спектър от възможности за работа. Концепцията за въвеждане на жените в дистанционната дигитална работа подпомага тяхното овластяване, което им позволява да допринесат за финансите на домакинството и им позволява да работят от дома си в дългосрочен план.

Освен че осигуряваме минимум 50% участие на жени в България, работим и с нашите НПО партньори извън България, за да постигнем същото. През 2020 г. процентът на жените бенефициенти в България е 63,41%. Благодарение на усилията на нашата партньорска фондация „Roia“, броят на жените анотатори в Сирия се е увеличил от 32% на 50%. В Ирак процентът на жените в работната сила през 2020 г. е най-висок във всички наши локации: 65%. Единственото изключение от този план за приобщаване на половете е Турция (34%), където фокусът е върху екип за медицинско анотиране, което означава, че даваме приоритет на работници със специфична квалификация, повечето от които са мъже. Въпреки това, 54,6% от нашата работна сила във всички локации през 2020 г. са жени.

За успешните примери

Един от нашите успешни примери е Ялда, на 18 г. родена в Лахиджан, Иран. Преди три години заедно със семейството си се мести в България в търсене на по-добри възможности. Записана е в гимназия в София, която завършва една година по-рано, а настоящата ѝ цел е да учи компютърни науки и инженерство в университет.

Научава за курсовете на HITL през октомври 2020 г. и решава да участва. След 2 месеца занимания по английски език и информационни технологии тя се включва в проекти за анотиране, които много ѝ допадат. В един от първите си проекти Ялда се откроява и доказва уменията си, като поправя грешките на цяла партида изображения само за един ден. След това тя кандидатства и е приета за позицията на супервайзор и специалист проекти в компанията.

Онова, което Ялда харесва най-много в проектите за анотация, е, че всеки проект е различен от останалите: от клиентите до часовите зони – всичко е разнообразно. Тя споменава, че решението ѝ да работи с HITL е било инвестиция в нейната бъдеща кариера. Във финансово отношение периодът е бил наистина труден за нея, така че наличието на работа е осигурило живота ѝ в България.

Тъй като 2020 г. е годината, в която започва пандемията, Ялда има възможност да работи от дома си и да се радва на гъвкаво работно време. Това са основните причини, поради които тя смята, че работата като анотатор е идеална възможност за бежанци и мигранти. Част от екипа на Humans in the Loop като обучител по анотиране е и нейната сестра, Газале, на 22 години. Тя накратко споделя, че вижда компанията като чудесна възможност за развитие на умения и знания, както и за първи стъпки в кариерата на млади момичета. 

По-голямата част от нашите супервайзори и обучители са жени, което благоприятства и съответно повече жени да се осмелят да се включат в нашите програми и да започнат работа. Имаме супервайзори, които говорят арабски и фарси, и поради тази причина дори и един участник да не владее добре български или английски език, това не би било бариера пред включването в обучения и последваща заетост. 

Humans in the Loop винаги гледа напред и екипът ни инвестира постоянно в развитието и организирането на нови курсове по програма HITL Stars. Работим активно с нашите НПО партньори в региона и сме винаги в готовност да разширим нашата мрежа от съмишленици. Развиваме своя платформа за онлайн обучение чрез интерактивни видеа и упражнения. В момента подготвяме пилотна програма в Йордания в бежанския лагер “Азрак”, както и задълбочаваме дейностите си в Ливан.

 

*Пресяна Бахова завършва специалност Културология в СУ „Св. Климент Охридски“. Отскоро започва да се интересува от развитие в сферата на маркетинга и рекламата и отдавна открива подходяща връзка между това и специалността в университета. Радва се, че Humans in the Loop я запознава толкова отблизо с темата за мигрантите.

Магдалена Цанева следва магистратура в специалност Global Communications в Ерфурт, Германия. Връща се в София, за да направи стаж в социалното предприятие Humans in the Loop, тъй като това е идеалното място за нея за развитие на интересите, ориентирани към разбиране и преодоляване на проблеми с класовото разделение и уязвимите общества.