Предизвикай себе си – премини границите на своя ум, като прекрачиш границите на света

Айлин Фейзуллова*

Предизвикателство е да открехнеш сърцето си за нещо ново, необичайно и запленяващо, с което да придадеш на ежедневието си нотка много силно вълнение, придобивайки съвсем различно светоусещане.

Как би могъл да се предизвикаш? Като помагаш на хора, които ден след ден са изправени пред безброй предизвикателства и са в търсене на някой, готов да им подаде ръка. Ти си този, който подава ръка, този, който има чудесната възможност да предостави такава помощ, от която хората в действителност се нуждаят. В днешния свят е от изключително важно значение да разбираш нуждите на човека срещу теб и да му предоставяш такива услуги, които да са му от най-голяма полза.

Аз се предизвиках, като кандидатствах за стажантска позиция в Каритас София в рамките на проекта на „Столица на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, изпълняван от Мулти култи колектив и ВКБООН. Това беше едно страхотно изживяване, което ме запозна с дейността на организацията Каритас София, обвързана с грижите за бежанци и мигранти.

Този стаж ми показа, че това, което мнозина от нас приемат за даденост – да се чувстват част от обществото, всъщност е нещо, което изисква много работа и отдаденост и то на много нива. Каритас София се занимава с това да интегрира и социализира хора, които имат различен език, култура, възприятия и убеждения. Пътят, който организацията предлага на бежанците и мигрантите, е в посока израстване, усъвършенстване, промяна на себеусещането, повишаване на самооценката.

За целта са в сила множество програми, в които хората биха могли да бъдат включени. Една от тях е Менторската програма, която среща бенефициенти – бежанци и мигранти, дошли в България, и ментори – български граждани, чиято задача е да дават напътствия в професионален аспект, както и да запознават бенефициентите с характерни черти от българската култура, традиции, нрави и начин на живот. 

Включих се в тази програма, защото виждам много голям потенциал в нея, усещам желанието, с което и двете страни подхождат. Менторите влизат в роля, която им носи много мотивация, хъс и самочувствие, благодарение на това, че напътстват някого, а бенефициентите придобиват вяра и желание да бъдат част от българското общество. Програмата се изпълнява ежеседмично в рамките на три месеца и има големи ползи според самите бенефициенти, като дава дългосрочно отражение, което е видимо при вече преминалите през нея бежанци. 

Настоящият ръководител на програмата – Вихрен Митев, е един млад, много целенасочен и вдъхновяващ човек, който изключително внимателно подбира двойките ментор-бенефициент по техните характеристики. Опорни точки са образование, чужди езици, професия, семеен статус, интереси, хобита и други дейности, извършвани в свободното време. За мен беше удоволствие да подготвя съвместно с него десетата група, участваща в тази програма и състояща се от десет двойки, като в по-голяма си част те си паснаха отлично. За целта се изискваха нюх, желание и, разбира се, много работа. Всичко това се случва под егидата и напътствията на Десислава Петкова, ръководител-проекти в Каритас София, която ни даваше безценни съвети за подбора на участниците.

Изпитах истинско щастие и вълнение, докато присъствах на първите срещи на двойките.  За мен беше удивително как двама души могат да прекрачат границите на своите светове и да намерят общото помежду си, разказвайки невероятни житейски истории, които носят емоция, желание за емпатия и безценен опит. 

Сега това се случва и на мен с А., чиято трогателна история ви разказах в предния брой на бюлетина. Продължавам да черпя опит от нея и да представям своята положителна гледна точка към света и живота в България.

Ще ви представя още една чудесна възможност за бенефициентите, която наблюдавах в течение на тези три месеца и подпомагах с голямо желание – социално предприятие КаритАрт, с ръководител Катерина Живило, работещо в подкрепа на жени и деца в неравностойно положение и уязвими групи хора, сред които бежанци и мигранти, като целта е да се създава път за тяхната интеграция и социализация. Те изработват оригинални сувенири, доходите от които отиват в подкрепа на тяхната собствена дейност. Уникалните ръчно изработени украшения могат да бъдат разгледани и закупени от сайта на КаритАрт: https://caritart.bg/; https://www.facebook.com/SocialEnterpriseCaritas/, както и от различни craft-базари в страната. 

В Центъра за интеграция на бежанци и мигранти “Св. Анна” ежеседмично се вихри творческа дейност, споделят се приятни моменти, опознават се чужди култури, традиции. Така най-хубавото е, че освен средствата, които получават, лицата изграждат и доразвиват личните си и социални умения, придобиват увереност и се чувстват пълноценни членове на нашето общество! Мотото на КаритАрт, което споделям, е „Не е страшно да си различен, страшно е да си сам в различието си!“.

Важно е да помагаш, прекрасно е да твориш, безценно е да оставяш диря след себе си навсякъде, където стъпваш по света и във всяко сърце, което успееш да докоснеш. Работата с бежанците дава възможност да стигнеш до далечния свят, от който те идват, докосвайки сърцето им и прекрачвайки границите на своя собствен ум.

Предизвикай се!

* Аз съм Айлин Фейзуллова, на 22 години, и съм бъдещ лекар – студент по Медицина в пети курс на Медицински университет – София (МУ). През всички години от обучението си в МУ съм се занимавала активно с дейността на Сдружение „Асоциация на студентите медици в България“ (АСМБ) като локален и национален отговорник по Човешки права и мир и Председател на „Асоциация на студентите медици – Пловдив“.  Освен медицината голяма моя страст са езиците, като владея английски, испански и руски, а отскоро и турски език. През 2020 г. получих приза „Студент на годината” на Медицински факултет на МУ – София.  От март 2021 г. съм стажантка в Каритас София.