Служителите за закрила на ВКБООН разговарят с венецуелски бежанци и мигранти в Манаус (Бразилия) относно насоките на СЗО за предотвратяване на разпространението на коронавируса и намаляване на неговото въздействие. ВКБООН / © Пауло Лугобони (под снимка 1)

 

Въпроси и отговори/Q&A: Достъпът до здравни услуги е ключът към ограничаването на коронавируса и спасяването на животите на бежанците

 

 

Главният експерт по обществено здраве на ВКБООН твърди, че превенцията и приобщаването трябва да бъдат в основата на реакцията към бежанците, особено в райони с недостатъчно развити здравни услуги.

 

От Джонатан Клейтън в Женева | 27 март 2020г.

 

Ан Бъртън, ръководител на отдела за обществено здраве на ВКБООН, определя рисковете, които новият коронавирус крие за бежанците и вътрешно разселените хора, и описва как Агенцията работи за забавяне на разпространението му, намаляване на неговото въздействие и спасяване на човешки животи. Докато работи от вкъщи в Женева, Бъртън разговаря с Джонатан Клейтън от службата по комуникациите на ВКБООН.

 

Повечето от 25,9 милиона бежанци в света са настанени в развиващите се страни, където отделенията за интензивно лечение често имат по-малко легла и по-малко респиратори. Колко важно е предотвратяването на огнища на болести сред бежанците?

 

Вярно е, че много бежанци живеят в приемни страни с едни от най-слабите здравни системи в света. Едно огнище би поставило извънреден натиск върху крехките местни здравни служби и е вероятно да доведе до страдания и смъртни случаи, които биха могли да се избегнат.

Предотвратяването или забавянето на огнищата на болести, особено сред най-уязвимите, се счита за най-важното действие, което можем да предприемем в момента. Дори при много малък брой тежки случаи на COVID-19, би имало ограничен достъп до високото ниво на грижа, необходимо за най-тежките случаи.

Превенцията е най-добрият начин за защита на бежанците и приемните общности.

 

Защо е важно да се гарантира, че бежанците, лицата търсещи убежище, хората без гражданство и мигрантите имат достъп до здравни заведения и услуги, без да бъдат подложени на дискриминация?

 

Коронавирусът ясно показа, че всички сме равни – независимо къде живеем, без значение кои сме. Не познава нито религия, нито раса, нито граници. Всички хора, особено най-уязвимите – в това число бежанци, търсещи убежище и лица без гражданство – трябва да имат достъп до здравни услуги.

В действителност всеки е облагодетелстван, когато тези групи имат достъп до здравни услуги. Това е в интерес на всички, тъй като би помогнало да спре разпространението на вируса. Това винаги трябва да бъде наш приоритет.

Необходими са приобщаващи и недискриминационни политики за борба с COVID-19, в противен случай ограниченото здравеопазване и дискриминацията ще създадат среда, в която болните не се лекуват, случаите остават неоткрити и вирусът се разпространява.

 

Вирусът поражда дълбоки страхове и тревоги сред хората и обществата. Какви са последиците за общественото здраве, ако хората насочат този страх срещу бежанците и други маргинализирани групи?

 

Страхът и безпокойството са естествена реакция, но трябва да предотвратяваме хората да превръщат този страх и безпокойство в ксенофобия.

Преди всичко набеждаването на бежанците за разпространението на коронавируса може да доведе до това те да не се чувстват в безопасност да потърсят здравна помощ или дори да им бъде отказана медицинска помощ. Това изобщо не би било в интерес на никого.

Като цяло ние никога досега не сме преживявали ситуация като тази, в която границите се затварят и се налага карантина в световен мащаб. Тъй като тази ситуация продължава, трябва да вземем предпазни мерки, за да подкрепим собственото си психично здраве и това на хората около нас.

 

ВКБООН се е занимавал с предходни епидемии, включително огнища на Ебола, холера, Зика и ТОРС. Как се прилагат този опит и знания за справяне с пандемията COVID-19? И какви поуки можем да споделим със света от нашия опит в борбата с разпространението на епидемии сред бежанците?

 

Извлекли сме много ключови уроци, при борбата ни с вируса Ебола и други огнища на болести.

Най-напред, подготовка, подготовка, подготовка! Важността на подготвеността не може да бъде подценявана. Поради това ВКБООН разработи цялостни планове и мерки за готовност, които са интегрирани в националните планове.

Второ, изпробвахме и тествахме начини за справяне с такива вълни и назначихме екипи за реагиране на огнища за всеки лагер. Разполагаме със системи за ответни действия за лабораторни проби и преработваме лабораторни материали, включително медицински тампони, контейнери за проби и системи за наблюдение.

Също така научихме, че многосекторните мерки за реагиране са от съществено значение, тъй като координираните мерки ще съчетават въпросите, свързани с водата и санитарно-хигиенните условия, координацията и управлението на лагери, образованието и планирането на местата за подслон и обектите и закрилата, основана на общността.

 

„Предотвратяването или забавянето на огнищата, особено сред най-уязвимите, е най-важното действие, което можем да предприемем в момента“

 

Миналите епидемии показаха колко жизненоважно е да се включат самите бежанци от първия ден, както за справяне с опасенията им, свързани с преодоляването на разпространението, така и за гарантиране, че се вземат предвид социалната и културната чувствителност.

Знаем колко е важно да се осигури продължаване на приоритетните здравни услуги, за да се гарантира, че няма повишена смъртност при други случаи.

Друго жизненоважно съображение е мониторингът на закрилата. Това помага да се гарантира, че бежанците и други засегнати лица не са изложени на още по-голям риск поради мерки, които не са здравни, а са в резултат на дезинформация, ксенофобия или други стигматизиращи нагласи.

Не на последно място, включването на бежанците в националните процеси за реагиране е ключово, тъй като заразните болести могат да бъдат контролирани само с интегриращ и приобщаващ подход. Националните здравни служби често се нуждаят от подкрепа, особено когато бежанците са настанени в изолирани и отдалечени райони на страни, където здравните услуги са по-слабо развити.

 

Повиши ли ВКБООН своите медицински запаси? A неща като обучение на здравни работници, дейности за информиране на обществеността и проследяване за симптоми?

 

Запасяваме се с основни лекарства и медицинско оборудване, включително кислородни концентратори. Също така раздаваме сапун сред населението като цяло, както и насърчаваме спазването на хигиена и използването на дезинфектант за ръце от здравните работници и останалия персонал, работещ в здравни заведения, които ВКБООН поддържа.

Засилихме обучението на персонала по отношение на ранната идентификация, уведомяването, управлението на случаи и проследяването на контакти, събирането и на данни и техния анализ и интерпретация.

Информационната система за здравеопазване на ВКБООН ни помага да следим ситуацията. Това включва система за ранно предупреждение, която да предупреждава нашите национални офиси в случай на нарастване на острите респираторни заболявания.

 

Бихте ли описали ролята си на ръководител на отдела за обществено здраве на ВКБООН и как в момента работите с колегите си, борещи се на предна линия по света за справяне с COVID-19?

 

Работим с екипите за обществено здраве на ВКБООН и персонала на регионално и местно ниво, за да осигурим готовност на държавно ниво на отделните страни. Ние сме в редовен контакт с целия персонал, за да отговаряме на въпроси и да получаваме обратна връзка. Също така провеждаме седмични уеб семинари, за да представим последните развития, свързани с COVID-19 и да предоставим нови насоки и отговори на въпроси, свързани с операциите на ВКБООН. Също така проучваме как да подпомогнем нашите операции не само в подготовката за коронавируса, но и да осигурим приемственост на основните здравни услуги.

Ние също така подкрепяме усилията за мобилизиране на ресурси и помагаме на държавите да идентифицират пропуски и нужди въз основа на цялостната стратегия за справяне с COVID-19.

 

Какви конкретни стъпки предприема ВКБООН за справяне с потенциални огнища в бежански лагер или сред многото бежанци, живеещи извън лагерите? С какви предизвикателства се сблъсквате?

 

Разполагаме със запаси от консумативи, включително лични предпазни средства за здравния персонал, закупуваме дезинфектанти и консумативи за управление на биомедицински отпадъци, лабораторни материали, лекарствени медикаменти и медицинско оборудване за управление на случаи.

Също така подобрихме дейности, свързани с водата и санитарно-хигиенните условия и оборудвахме изолационни съоръжения в избрани лагери и места на струпване на хора.

Службите на ВКБООН са тясно ангажирани във всички координационни срещи за COVID-19, за да се гарантира, че бежанците остават в центъра на планирането на противодействието.

 

 

ВКБООН и неговите партньори провеждат кампании за повишаване на осведомеността за COVID-19 в лагери за бежанци и разселени лица в Ирак, като използват плакати, флайери и други дейности с помощта на доброволците в общността. © ВКБООН / Фирас ал-Хатиб (под снимка 2)

 

 

 

Предоставяме обучение за здравните работници в местата за бежанци за наблюдение на COVID-19, управление на случаи и предотвратяване и контрол на инфекции.

Също така наблюдаваме ограниченията върху свободата на движение и достъпа до убежище въз основа на реални или предполагаеми страхове от предаването на коронавируса. ВКБООН адаптира информационни, образователни и комуникационни материали, за да вземе предвид езиковите и културните нужди на бежанците.

В момента най-голямото предизвикателство е да се гарантира, че няма пречки пред достъпа на бежанците до националните здравни системи. Друго предизвикателство за повечето страни и организации е набавянето на лични предпазни средства, лекарства и консумативи за лечение на остри случаи на COVID-19.

 

Как дарителите и поддръжниците могат да подпомогнат усилията на ВКБООН и неговите партньори?

 

Подкрепете ВКБООН сега! Няма ден за губене. Подкрепете нашите планове за готовност и реакция на COVID-19. Колкото повече подпомагате нашите дейности в областта на здравеопазването, водата, санитарно-хигиенните условия и закрилата чрез финансово и нефинансово съдействие, толкова повече ще можем да предотвратим или смекчим прякото въздействие на коронавируса.

 

Дарителите могат да помогнат за спирането на тази пандемия. Също така, чрез подкрепата си на ВКБООН, те могат да подпомогнат за намаляване на неговите вторични въздействия – загуба на средства за прехрана, нарушаване на образователните възможности и потенциална социална нестабилност.

 

Източник: https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/3/5e7fa6b34.html?fbclid=IwAR04_lfI1BT0tC1WdvbgTznGMfd2FFGOEozmZQO5d6iOBNLBt5OPH9AhSgo