Какво означава да си човек без документи в България?

Диана Радославова* 

Какво означава да си човек без документи? Може би не се замисляме твърде често, защото не са ежедневни случаите, в които ни трябва лична карта. Но ако я нямахме, светът ни щеше да бъде драстично, неподозирано различен. Не можеш да работиш законно, не можеш да наемеш квартира, не можеш да отидеш на лекар, не можеш да шофираш или да учиш. Не можеш да имаш телефон на твое име. Не можеш дори да се ожениш или да се запишеш като родител в акта за раждане на собственото си дете. Разчиташ на добрата воля на приятели да ти помагат да преживяваш на ръба, извън системата и в постоянен страх и напрежение от имиграционно задържане, експлоатаци, риск.  В такова положение са много от хората, с които през последните над 10 години работим в „Център за правна помощ – Глас в България“ (ЦПП) – организация, предоставяща правна помощ и застъпничество за бежанци, търсещи закрила и мигранти в България.

Хората без документи в България са навсякъде сред нас. Те са чужди граждани, загубили по една или друга причина законното право да са тук. Според информация на Министерството на вътрешните работи, към м. юни 2019 г., около 900 чужденци, пребиваващи в страната, са били регистрирани като недокументирани. Реалният им брой е вероятно по-голям. Сред тях има хора от Армения, Афганистан, Иран, Камерун, Русия, Сирия, и много други. Някои от тях са дошли да търсят закрила като бежанци, получили са отказ, но въпреки това не могат да се върнат в страните си на произход. Други са родени или израснали тук, напълно като нас. Немалко от тях имат семейства и деца – български граждани, но не могат по различни причини нито да получат право на пребиваване, нито да бъдат върнати в страните им на произход.

Въз основа на обстойно проучване и колективната работа на опитни експерти в сферата на бежанско-мигрантските въпроси, ЦПП-Глас в България поде през 2019 г. поредна инициатива за предложение на изменения в Закона за чужденците в Р. България, които да попълнят липсващата правна уредба по отношение статута на тези хора. В резултат на редовни срещи на група организации и експерти бе изготвено конкретно предложение за въвеждане на законов механизъм с ясни процедури и критерии, което предстои да бъде в подходящ момент и след нужната акумулирана гражданска и политическа подкрепа внесено за разглеждане от законодателните власти. Този законов механизъм предоставя възможност на хората, които са пребивавали в страната без документи за период от поне няколко години, не са нарушавали закона, създали са трайни лични и социални връзки, работили са и са се интегрирали в обществото, да кандидатстват за право на пребиваване.

В мнозинството държави в Европа, а и извън нея, включително в съседните на нас Румъния и Гърция, подобни законови механизми съществуват. Предложените законови изменения не водят до увеличен риск от нерегулярна миграция, а, напротив, биха спомогнали за адресиране на неблагоприятните последствия от нея, чрез намаляване на нерегулярността в миграционната система; гарантиране на основните човешки права на чуждите граждани на територията на страната, без оглед на техния административен  статут; подобряване на административния контрол над лицата в недокументиран престой; и защита на националната сигурност и законов ред.

Подкрепете тази инициатива чрез присъединяване към петицията ни тук

Повече по отношение законодателна рамка за лицата без документи можете да прочетете тук, а какви решения са намерени от европейските държави вижте тук

 

*Диана Радославова е главен адвокат и съучредител на фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ (ЦПП). Г-жа Радославова завършва специалност „Право“ към Софийския университет, след което придобива четири-годишен опит като адвокат и активист в сферата на човешките права и свободи чрез работа в неправителствения сектор в България. Така придобитият опит е надграден с академична степен Магистър по Международно и американско право от Международен университет в Южна Корея. Опитът й в работа с бежанци и малцинствени групи включва участия в краткосрочни проекти с неправителствени организации в Пакистан през 2006 г. и в района на границата между Тайланд и Бирма (Мианмар) през 2007 г., както и участието в редица стажантски програми в САЩ и Европа. Настоящата дейност на адв. Радославова е предхождана от година и половина практика като главен адвокат към Правна клиника за бежанци и имигранти към юридическия факултет на Софийски Университет „Климент Охридски“.

Център за правна помощ – Глас в България“ 

Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) е основан през 2009 г. с мисията да насърчава и защитава правата на лица, търсещи закрила, бежанци и други мигранти на територията на България, като предоставя правна помощ и води политики за застъпничество. В момента ЦПП изпълнява проекти, финансирани по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Европейската програма за интеграция и миграция (ЕПИМ), Фонд Активни граждани България” по ФМ на ЕИП 2014-2021 и националната програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014 – 2020 г. ЦПП е активен член на международни вериги в областта на убежището и миграцията, като EuroMed Rights, Platform For International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), International Detention Coalition (IDC) и European Alternatives to Detention Network.