Ива Гумнишка и HITL: Яркото лице на българското социално предприемачество

Когато преди малко повече от три години след следване в САЩ, едно 23-годишно момиче се прибира в България без никакъв опит в бизнеса, работата с бежанци и  технологичната индустрия, никой не допуска, че именно създаденото от нея социално предприятие Humans in the Loop (HITL) ще бъде трамплин за професионална реализация на стотици хора в нужда в и отвъд границите на нашата държава. Днес, за мнозина от колегите, които оказват подкрепа на бежанците в търсене на възможности за достоен труд, името на Ива Гумнишка първо идва на ум.

HITL има наглед проста бизнес стратегия: предлага услуги, свързани с обработка на данни за изкуствен интелект (например анотация на снимки), които да бъдат аутсорсвани от големи IT компании. Тези сравнително прости технологични задачи се изпълняват от служители – бежанци или хора, живеещи в страни, засегнати от военни конфликти. Зад успешно разработения модел обаче стоят неуморните усилия за намиране и обучение на кадри, контакт със сериозни клиенти и разработване на все по-дългосрочни и амбициозни бизнес планове.

Днес HITL дава възможност за заетост на над 300 души, които иначе трудно биха намерили реализация на пазара на труда: около 25 бежанци в България, 50 в Сирия и десетки други в Ирак, Турция и дори Венецуела. Всички те получават необходимото технологично обучение, за да се справят с поставените им задачи. След това могат да ги изпълняват от вкъщи: формула, която позволява гъвкавото включване в заетост в пандемични условия на многодетни майки и други по-уязвими групи.

„Имаме много хора, които идват при нас, без да са работили някога с компютър. Те не знаят какво е мишка и клавиатура. Именно за тях нашата фирма е шанс с известни усилия да започнат да градят професионален път в една бързо развиваща се сфера като технологиите“, казва Ива. Самата тя дава възможно най-добрия личен пример за находчивост и дързост в бизнес начинанията.

HITL има около 60 компании-партньори, с които работи, от които десетина са дългосрочни клиенти, които редовно насочват поръчки. Признава, че едно от предизвикателствата е, че характерът на услугата, която предлагат, не позволява предвидими ежемесечни задачи, които да се получават от клиентите. Затова и служителите ѝ работят чрез граждански договори по определени задания.

Ива завършва “Човешки права” в Университета Колумбия в Ню Йорк и докато е там между 2013-2017 г., наблюдава с тревога как се управлява и отразява кризата с бежанците в Европа. След завръщането си в България влиза в контакт с всички институции и НПО, работещи с бежанци, и решава, че ще е най-полезна, като даде реален шанс за достоен и независим живот на хората чрез заетост.

„В началото почувствах голямата подкрепа на сектора: първите наети бежанци в моето предприятие получиха заплати по Програмата за заетост и обучение на бежанци на Агенция по заетостта. БЧК ми се довериха съвместно да направим първо обучение по английски език и компютърни технологии на техни бенефициенти. Съветът на жените бежанки и ВКБООН ни дариха първите ни компютри“, спомня си Ива.

Три години по-късно усилията ѝ са разпознати не само от самите бежанци. Ива е избрана сред 30-те млади лидери на България под 30 г. на сп. „Форбс“ за 2018 г. HITL е първата българска компания, спечелила престижния конкурс MIT Solve’s Global Challenges, където е избрана наред с още 34 екипа сред 2600 кандидати от 135 държави. Това ще даде възможност на компанията да наеме още много служители и да разшири перспективите пред тях. Само преди дни пък HITL е наградена от Министъра на труда и социалната политика за социална иновация.

Големите успехи на компанията са факт благодарение на и в същото време въпреки усилията на Ива и двете енергични дами от екипа ѝ, британката Зоуи Холидей и филипинката Тес Валбуена, в никакъв случай да не загърбват социалната мисия на своята компания. „Нашата цел да обучаваме хората и да ги насърчаваме да търсят по-нататъшно кариерно развитие. Затова и за нас е голяма победа, когато някой опитен служител ни напусне, защото е намерил дългосрочна работа. Въпреки че противоречи на бизнес логиката, нашата мисия е да даваме шанс на повече нискоквалифицирани хора за достъп до възможности“, обяснява тя.

Амбицията на Ива е през следващите години да разшири възможностите за обучение на уязвими хора. HITL и в момента организира многобройни семинари относно методи за технологична работа на свободна практика. Но не забравя и поетия път: да дава шанс на всеки човек, независимо от съдбата му, да търси и намира професионална реализация, а така и достойнство, самоуважение и вътрешно удовлетворение. Вече три години това се случва в подкрепящата, топла и много амбициозна школа на Ива. Желаем й успех!