Нов български университет пръв дава шанс на бежанци за висше образование

Автор: Лилия Колова, НБУ

Развитието на политическите процеси след Арабската пролет очерта тенденция за нестабилност в миграционните потоци, като в края на 2013 г. броят на потърсилите закрила в Република България значително нараства.

На фона на бежанската криза в началото на 2014 г. програмите, предлагани на английски и френски език към Департамент „Политически науки“ в Нов български университет, се обединиха в инициативата да привличат слушатели от бежанските среди в България. Целта е бежанци, били студенти в техните държави, преди да бъдат принудени да ги напуснат, да не губят академични навици с оглед бъдещето си развитие. 

Инициативата получава подкрепа от ръководството на НБУ и в пролетен семестър на академичната 2014/2015 година първите  четирима селектирани бежанци  (в партньорство с ВКБООН) са записани за обучение, без да заплащат такса, със статут на свободни слушатели.

В продължение се предприемат стъпки от ръководството на университета за финансово облекчение на кандидати за студенти с бежански и хуманитарен статут. Прието е решение студентите от трети страни с бежански и хуманитарен статут да се обучават с такса на стойност като български граждани и граждани от Европейския съюз. Така обучението във всички програми на университета става финансово достъпно.

В периода 2014-2019 г. в Нов български университет са се обучавали 23-ма студенти с бежански и хуманитарен статут. Те са записани предимно в програмите, които се предлагат на английски език, в различните професионални направления. В годините 2017-2019 г. седем студенти приключват успешно своето образование с придобиване на диплома за съответната степен.