ДОКЛАДИ

Върховен комисариат за бежанците на ООН

Global Trends. Forced Displacement in 2020

UNHCR 2021

 [EN]

Forced Displacement & Academia. Opportunities For Universities To Promote Knowledge And Action On Refugee Issues

UNHCR 2020

[BG] [EN]

Mapping of Collaboration Opportunities between UNHCR and Academic Institutions in the Area of Refugees and Asylum

UNHCR, Vanya Ivanova PhD 2020

[EN]

Общинските жилищни политики: ключов фактор за успешна интеграция на местно ниво

UNHCR 2020

[BG]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ  [BG]

Проучва на обществените нагласи към бежанците и хората, търсещи закрила, 2020 г.

UNHCR 2020

 [BG]

Coming Together for Refugee Education

UNHCR 2020

 [EN]

Нуждите на българския пазар на труда като ключ към заетостта на бежанците – проучване на ВКБООН и Катро България

КАТРО България, UNHCR 2019

 [BG] [EN]

Ангажираност на частния сектор в заетостта на получили международна закрила лица

UNHCR 2017

 [BG]

From a Refugee Perspective. Discourse of Arabic speaking and Afghan refugees and migrants on social media

UNHCR 2017

 [EN]

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Сборник материали „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“

UNHCR, BULGARIAN COUNCIL ON REFUGEES  AND MIGRANTS

[BG]

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ​

Годишен доклад за наблюдение на границите за 2020 г.: Достъп до територия и международна закрила.

БХК, 2021

[BG]

Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на статут в Република България за 2020 г.

БХК, 2021

[BG]

Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на статут в Република България за 2020 г.

БХК, 2021

[BG]

НИЕМ - НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ

The European benchmark for refugee integration. Evaluation 1: Summary Report

Project NIEM – National Integration Evaluation Mechanism 

[EN]

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Working Conditions, Employment, Career Development and Well-Being of Refugee Researchers

MDPI, Sofia University „St. Kliment Ohridski“

[EN]

КАРИТАС СОФИЯ

Жените бежанки и пазарът на труда

Каритас София

[EN]

ФОНДАЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРАВА

Аналитичен доклад относно приложението в България на правото на задържаните имигранти да бъдат изслушвани

ФАР, 2020

[BG]

Protecting Stateless Persons from Arbitrary Detention in Bulgaria

ФАР, ESN

[EN]

ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ,,ГЛАС В БЪЛГАРИЯ"

Прилагане на индивидуализирани алтернативи на задържането на мигранти в България: възможности и предизвикателства

ЦПП ,,ГЛАС В БЪЛГАРИЯ“

[EN]