ДРУГИ РЕСУРСИ

Сборник материали „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“

UNHCR, BULGARIAN COUNCIL ON REFUGEES  AND MIGRANTS

[BG]

The European benchmark for refugee integration. Evaluation 1: Summary Report

Project NIEM – National Integration Evaluation Mechanism 

[EN]

Общинските жилищни политики: ключов фактор за успешна интеграция на местно ниво

UNHCR 2020

[BG]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ  [BG]

Forced Displacement & Academia. Opportunities For Universities To Promote Knowledge And Action On Refugee Issues

UNHCR 2020

[BG] [EN]

Mapping of Collaboration Opportunities between UNHCR and Academic Institutions in the Area of Refugees and Asylum

UNHCR, Vanya Ivanova PhD 2020

[EN]

Нуждите на българския пазар на труда като ключ към заетостта на бежанците – проучване на ВКБООН и Катро България

КАТРО България 2019

 [BG] [EN]

Ангажираност на частния сектор в заетостта на получили международна закрила лица

UNHCR 2017

 [BG]