НОВИНИ

Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти

02/02/2021 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти] 

Българският съвет за бежанци и мигранти стартира платформата Digital Student Lab, в която ще се представят материалите, разработени или преведени от студентите от специалност ,,Арабистика” в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски” по време на учебна практика, проведена в Представителството на ВКБООН в България. Част от материалите включват преводи на оригинални статии и доклади на ВКБООН, мултимедия и друго съдържание. Материaлите могат да бъдат от полза, както на академичната общност и студентите, така и на специалистите, работещи по темата.

Платформата Digital Student Lab e поредната стратегическа стъпка в усилията на ВКБООН и партньорските организации да подкрепят университетите и да допринасят за развиването на по-систематично познаване на бежанските и хуманитарните въпроси в България.

Платформата е част от Академичния онлайн портал „Принудителна миграция и бежанци“, който е българският отговор на поставената цел в Глобалния договор за бежанците от 2018 г. за изграждане на „глобална академична мрежа за бежанци, други принудително разселени лица и лица без гражданство […], за да бъдат подкрепени научни изследвания, обучения и стипендии, които водят до конкретни резултати […]“

 

Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти

20/01/2021 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти] 

Мулти култи колектив в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти и Представителството на ВКБООН в България стартира програма за студентски стажове в подкрепа на бежанци и мигранти. Стажовете ще се проведат в периода 1 март и 30 април в пет неправителствени организации:

  • Български Червен кръст
  • Каритас София
  • Съвет  на жените бежанки в България
  • ФАР – Фондация за достъп до права
  • Център за правна помощ „Глас в България“

Проектът се финансира от програма „Кризата като възможност“ на Столична община, , администрирана от Асоциация за развитие на София.

Повече информация и кандидатстване >>>

70 години закрила на хората, принудени да бягат Виртуална конференция по повод 70-годишнината от основаването на Върховния комисар на ООН за бежанците

14/01/2021 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти] 

Виртуалната академична конференция, „70 години закрила на хората, принудени да избягат“, ще се проведе на 18, 19, 21 и 27 януари като принос към изследванията и преподаването, очертани в Глобалния договор за бежанците. Тази конференция е съорганизирана от Глобалната академична интердисциплинарна мрежа, механизъм, който се изисква в Глобалния договор за бежанците, за да улесни възможностите за научни изследвания, преподаване и стипендии, което води до конкретни резултати в подкрепа на четирите й цели. Понастоящем секретариатът на Глобалната академична интердисциплинарна мрежа се ръководи от Университета в Есекс и ВКБООН и си партнира с 11 академични институции с опит в областта на принудителното разселване, за да бъде домакин на експертни групи във всеки от регионите по света, където действа ВКБООН. Конференцията ще демонстрира уникален принос на академичните среди за споделянето на тежестта и отговорността, защитата и решенията за бежанците, както и как академичните изследвания могат да информират за вземането на политики, изпълнението на програмата и вземането на решения, основани на факти.

Сесиите за Европа ще се проведат на 11 февруари 2020 от Есекския университет и мрежата ASILE.

 

Повече информация >>>

ВКБООН стартира първа по рода си платформа, предоставяща проверена информация за програмите за висше образование, достъпни за бежанците по целия свят.

31/10/2020 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти] 

ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, стартира първа по рода си платформа, предоставяща проверена информация за програмите за висше образование, достъпни за бежанците по целия свят. Разработен в отговор на нуждите, изразени от студенти бежанци, сайтът UNHCR Opportunities има за цел да предостави глобална база данни с надеждна и актуална информация за стипендиантски програми, отговарящи на условията за бежанци, както в настоящите им страни на убежище, така и в чужбина. Платформата Opportunities също така има за цел да подкрепи целите на Глобалния договор за бежанците при разширяване на решенията за бежанци от трети държави – облекчаване на част от натиска върху развиващите се региони, които са домакини на 85% от бежанците по света.

Семинар „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“

31/10/2020 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти] 

На 31 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив, Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд проведе семинар на тема „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“. Програмата на събитието включваше темата за университетското обучение по български език за чужденци в условия на пандемия, представена от доц. Галина Куртева – председател на АПБЕЧ, обучението по български език за чужденци в Каритас София и Български Червен кръст, представени от Владислав Дамянов и Радост Събева. Акцент беше поставен и върху практиката за обучение по български език за деца бежанци в ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, представена от Светла Георгиева. Семинарът предостави възможност за идентифициране на добри практики и предизвикателства при преподаването на български език като чужд в условия на пандемия, както и да бъдат обменени идеи и предложения за бъдещи начинания. Български съвет за бежанци и мигранти активно подкрепя Асоциацията на преподавателите по български език като чужд като част от стратегическите усилия за развитието на капацитета на структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците и мигрантите в България. Събитието беше организирано в рамките на изпълнението на проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците в България“ по който Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив са национални партньори.

 

Покана за участие в академичен сборник- Насърчаване на интеграцията на бежанци в контекста на COVID-19 в България

28/08/2020 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти] 

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) има удоволствието да отправи покана към представителите на академичната общност за публикуване на статия в академичен сборник по повод годишния национален форум „Насърчаване на интеграцията на бежанци в контекста на COVID-19 в България“, който ще се проведе в края на ноември 2020 г. Сборникът има за цел да допринесе за анализиране и осмисляне на различни интеграционни области през призмата на новите предизвикателства в ситуация на COVID-19 пред търсещите и получилите международна закрила в България, ролята на организациите, които предоставят услуги, отговора на държавните институции, реалната интеграция на местно ниво, решенията и опита на самите бежанци.

Авторите ще бъдат поканени в академичен панел по време на националния форум да представят изводите, до които са стигнали.

Избрани статии ще бъдат публикувани и в Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“.

При интерес, моля, посочете заглавие и тематична интеграционна област до 20 септември 2020 г. на bgrc@bulrefcouncil.org. Крайният срок за изпращане на статиите е 31 октомври 2020 г.

Повече информация и пълен текст на поканата

Inspireurope Thessaloniki Conference

25/08/2020 – София, България [Боряна Районова – Български съвет за бежанци и мигранти] 

Целта на семинара е да повиши осведомеността на ключови заинтересовани страни в Гърция и страните в региона за възможностите за включване в дейности за подпомагане на изследователите в риск. Той също така цели да обсъди ефективни начини за подпомагане на изследователите в риск в усилията им да продължат своята академична / професионална кариера в безопасна работна среда в Гърция и в останалата част на Европа, или в академичния, или в неакадемичния сектор.

За постигането на тези цели семинарът ще събере представители на академичната общност, представители на университети, неправителствени организации, национални представители / представители на ЕС, представители на професионални / индустриални асоциации и изследователи в риск, заедно с другите партньори по проекта, за да споделят опит, информация за съществуващите програми за подкрепа / финансиране и добро практики и насърчаване на сътрудничеството в цяла Европа в подкрепа на изследователите в риск.

Повече информация за събитието >>>

 

Младежко предприемачество в контекста на миграцията

13/08/2020 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти] 

Българският съвет за бежанци и мигранти, като член на мрежата МАГНЕТ представя на вашето внимание онлайн тематичен форум „Младежко предприемачество в контекста на миграцията“

На 27 август MAGNET ще бъде домакин на последен тематичен форум, който ще събере практици от областта на мигрантското предприемачество, за дискусия по темата на интеграция на младежите мигранти чрез предприемачество. Сесията ще представи текущи проекти и изследвания, добри практики и както и бъдат обсъдени предизвикателства свързани с въздействието на пандемията от COVID-19 и перспективите за възстановяване.

Регистрация за събитието >>>

Учредителното събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд

06/07/2020 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти] 

На 3 юли Българският съвет за бежанци и мигранти участва в Учредително събрание на сдружение Асоциация на преподавателите по български език като чужд. По време на събранието беше взето официално решение за учредяване на Асоциацията, определени бяха целите на сдружението и механизмите за тяхното постигане.

В рамките на Учредителното събрание беше избран председател на асоциацията – доц. Галина Куртева от Нов български университет, както и управителен съвет.

Идеята за създаване на тази асоциация се роди по време на коалиционните срещи по въпроси за обучението по български език на бежанците в рамките на изпълнение на проект Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците (НИЕМ), по който Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи колектив са национални партньори. Създаването на Асоциация на преподавателите по български език като чужд е ключова стъпка към развитието и укрепването на капацитета на структурите на гражданското общество в сферата на интеграцията на бежанците и мигрантите в България

Докладър Глобални тенденции за 2019 на ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците

02/07/2020 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти] 

Докладът Глобални тенденции за 2019 на ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците показва, че 79,5 милиона души по света са били разселени към края на 2019 г. Досега ВКБООН не е отчитал по-голям общ брой на разселените в световен мащаб. Разгледайте статистика в представените инфо графики.

     

Докладът е достъпен онлайн на английски език на глобалния сайт на ВКБООН.

Студентски хепънинг по случай 1 юни - Ден на всички деца и по повод 20 юни - Световният ден на бежанеца

20/06/2020 – София, България [проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова – Софийски университет ,,Св.Климент Охридски“] 

Над 80 студента от Факултета по педагогика, СУ „Св. Климет Охридски“ специалност Педагогика, 1 и 3 курс и специалност Неформално образование, 1 курс, както и чуждестранни студенти от Ирландия, Япония, Казахстан и Испания, под ръководството на проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, гл. ас. д-р Даниела Рачева и ас. Екатерина Томова, направиха презентации, видео-материали и план-конспекти, както групови, така и индивидуални по темата: Студентски хепънинг по случай 1 юни – ден на всички деца и по повод 20 юни – Световният ден на бежанците. Дейностите на студентите бяха в рамките на учебните дисциплини Приобщаващо образование /3 курс/ и Теория на възпитанието /1 курс/.

Въпреки невъзможността за реално организиране на хепънинга, студентите отправиха изключително емоционални послания по повод  световните дни на детето и на бежанците. Те приложиха своето въображение, положиха много усилия за намиране на материали, които да представят по изключително въздействащ начин на наблюдаващите ги. Изключително съм удовлетворена от представените резултати, които отразяват толерантните нагласи, съпричастността и готовността да се работи с децата по посока формиране на отворени нагласи към нуждаещите се от разбиране, подкрепа и приобщаване. Основна цел на поставената задача бе именно подготовката на студентите – педагози за формиране на умения за информиране на обществеността, за ценността на приобщаването на децата бежанци сред всички деца в обществото.

Академичния бюлетин "Бежанците: днес и утре" e представен в Европейския уебсайт за интеграция

11/06/2020 – Брюксел, Белгия [Български съвет за бежанци и мигранти] 

Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“, издаван от БСБМ и Представителството на ВКБООН в България е вече представен в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI). 

EWSI е официален портал на Европейската комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на граждани на трети страни в ЕС, и е замислен като „едно гише“ за обединяване и предоставяне на съществуваща информация и добри практики в областта на интеграцията на мигрантите от всички страни членки.

Бюлетинът е наличен онлайн в Секция „Бюлетини“ на Академичния портал. 

Новият обобщен доклад на NIEM – All In For Integration

07/05/2020 – София, България [Кина Събева – Български съвет за бежанци и мигранти] 

Какви са пропуските в политиките за интеграция на бежанците в страните членки на ЕС? Какви са промените от 2017 г. до 2019 г.? Новият обобщен доклад на NIEM – All In For Integration показва:

1. Малко промени са настъпили след 2017 г. Най-големи пропуски остават в политиките, които подкрепят интеграцията и сътрудничеството между различните заинтересовани страни.

2. Страните с най-голяма положителна промяна във всички области са Франция и Литва, следвани от Латвия и Словения. Страните, които отстъпиха назад са Румъния, Италия и Унгария.

3. Сферите с най-силна положителна динамика между 2017 и 2019 г. са социалната сигурност, заетостта, здравеопазването и образованието.

4. Секторите, които се влошават в най-много страни, са пребиваването, жилищното настаняване и здравеопазването.

Изтегляне на доклада в PDF >>>

 

ПОКАНА ЗА IX МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА", 04-07.VІ.2020

14/02/2020 – Варна, България [Професор д-р Виолета Горанова Тачева – Медицински университет – Варна, Катедра по славянски езици и комуникация] 

Каним всички колеги, професионалисти, заинтересовани лица и организации да вземат участие с доклади и да споделят своите научни търсения и професионални наблюдения по следните основни направления:

– Езикова комуникация и европейско пространство;

– Комуникативно поведение, речеви стратегии и тактики;

– Комуникативна компетентност в специализираното езиково обучение;

– Електронно обучение в академичен контекст;

Работни езици: български, английски, немски, руски.

Всички доклади ще бъдат рецензирани и публикувани след приемане от редакционната колегия.

Повече информация и изпращане на заявка за участие и резюме до 300 думи на английски език до 01.03.2020 г. чрез интернет сайт https://roundtable.mu-varna.bg/bg/.

Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“

11/02/2020 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти]

На 11 февруари Български съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи организираха Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“. На срещата беше обсъдена инициативата за регистриране на професионална асоциация на преподавателите по български език като чужд, която беше предложена на коалиционна среща „Обучение по български език и ограмотяване на пълнолетни бежанци в България” проведена през октомври 2019 г. Целта беше да се обсъдят и очертаят конкретните стъпки за реализиране на инициативата, както и бъдещи дейности, членове, предизвикателства и функциониране на Асоциацията в контекста на подкрепата на бежанците по пътя на пълноценното им включване в българското общество. На форума беше споделен опита от Чехия – Петр Питлийк, мениджър проекти, представи информация за създаването и функционирането на Асоциацията на учителите по чешки език като чужд. Коалиционната среща беше организирана в рамките на изпълнението на проекта NIEM – All In For Integration – Национален механизъм за оценка на интеграцията. Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците.

Повече информация: www.niem.refugee-integration.bg

Коалиционна среща „Възможности за сътрудничество с академичните институции в сферата на бежанците и убежището“

23/01/2020 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти]

На 22 януари Българският съвет за бежанците и мигрантите в сътрудничество с Представителството на ВКБООН в България и Мулти kулти Колектив организира срещи на коалицията с водещи представители на академичните среди. По време на събитието беше представено специализираното изследване „Възможности за сътрудничество с академични институции в сферата на бежанците и убежището“. Срещата предостави платформа за обсъждане на предстоящи програми, инициативи и теми, прилагани от български университети и научни институции, както и от университетски преподаватели и студенти. В допълнение, по време на събитието беше стартиран и Академичният портал по въпросите за принудителна миграция и бежанци – иновативна онлайн мрежа за съвместно сътрудничество и споделяне на ресурси между академичните представители. Порталът е достъпен онлайн на адрес www.academia.refugee-integration.bg или www.academia.bcrm-bg.org

Коалиционната среща беше организирана в рамките на изпълнението на проекта NIEM – All In For Integration – Национален механизъм за оценка на интеграцията. Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците. 

Повече информация: www.niem.refugee-integration.bg

Коалиционна среща „Академичната общност в помощ на интеграцията на бежанците: инициативи през новата академична година.“

19/09/2019 – София, България [Български съвет за бежанци и мигранти]

На 18 септември Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Представителството на ВКБООН и Мулти Култи проведе Коалиционна среща на тема „Академичната общност в помощ на интеграцията на бежанците: инициативи през новата академична година“.

Целта на събитието беше да бъдат обменени практически идеи за инициативи, които всяка една от заинтересованите страни припознава като подходящи за ангажирането и насърчаването на активизма сред студентите по темата; за повишаването на информираността и разнообразяването на академичните проучвания за насилствената миграция, както и за предоставянето на реална помощ за целевата група. Обсъдени бяха конкретни стъпки за взаимодействие между университетите и организациите, чиято мисия е да подкрепят получилите международна закрила лица по пътя на пълноценното им включване в българското общество.

Събитието се организира в рамките на проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията, финансират по Фонд Убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

Повече информация на сайта на проекта за България: www.niem.refugee-integration.bg или межедународния сайт на проекта: www.forintegration.eu