ЗА ПОРТАЛА

Мисия

Академичният портал, посветен на принудителната миграция, има мисията да обедини „под един покрив“ всички постижения по темата за бежанците на научната общност в България.

Това виртуално пространство е в помощ на все по-широката мрежа от изследователи и преподаватели, които се занимават с различни аспекти на принудителната миграция и убежището, като им предоставя актуална информация за системата за убежище в България, както и за проекти, публикации, новосъздадени университетски програми и курсове, студентски инициативи и др., свързани с бежанците.

История

Тази платформа е създадена от Българския съвет за бежанци и мигранти и Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България (ВКБООН) през януари 2020 г.

Идеята за нейното изграждане е на академичната общност и се ражда в рамките на проучването „Възможности за сътрудничество между ВКБООН и академичните институции в сферата на убежището и бежанците“, осъществено от д-р Ваня Иванова в периода ноември-декември 2019 г.

Създаването на подобна мрежа е и поредна стъпка в усилията на организациите, които работят с бежанци, да подкрепят университетите и да допринасят за развиването на по-систематично познаване на бежанските и хуманитарните въпроси в България. Като част от тези усилия ВКБООН инициира и създаде през 2018 г. Академичен съвет по бежанските въпроси.

Академичният портал е и българският отговор на поставената цел в чл. 43 от Глобалния договор за бежанците от 2018 г.: „Ще бъде създадена глобална академична мрежа по въпросите на бежанците, друга принудителна миграция и лицата без гражданство, която ще включи университети, академични общности, изследователски институти, заедно с ВКБООН и други заинтересовани страни, с целда се насърчат научни изследвания, обучение и възможности за стипендии, които да доведат до конкретни резултати в подкрепа на целите на Глобалния договор“.

Организации

Върховен комисариат за бежанците на ООН

ВКБООН е създаден през 1951 г. с решение на Общото събрание на ООН. В устава на организацията са записани двете й основни отговорности: да предоставя международна закрила на бежанци (това се случва днес в някои страни извън ЕС) и да оказва съдействие на правителствата за намиране на трайни решения на проблемите на бежанците. Мандатът на ВКБООН в България започва въз основа на споразумение с правителството от 22 юли 1993 г.

www.unhcr.bg  

Български съвет за бежанци и мигранти 

Български съвет за бежанци и мигранти е създаден през 2005 г. от Български Червен кръст, Български хелзинкски комитет и Каритас България като платформа на тяхната дейност по въпросите на бежанската и миграционната политика, закрилата и интеграцията на бежанците и мигрантите. През 2007 г. за член е приета и Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти, а през 2020 г. – Съвет на жените бежанки в България. БСБМ е активен в застъпничеството за създаване и развиване на система за интеграция на бежанци в България и работи активно за изграждане на партньорски мрежи от съмишленици сред институции, граждански сектор, частни компании, медии и академична общност.

www.bcrm-bg.org  

Българска академия на науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна организация с държавно финансиране, която обхваща научни институти и други самостоятелни звена.[1] Нейните членове биват академици (действителни членове), член-кореспонденти (дописни членове) и чуждестранни членове. Научните институти и самостоятелните звена на БАН извършват фундаментални научни изследвания, приложна и технологична дейност, а също и подготовка на кадри. В световната ранглиста на научни институции, изготвяна от Scimago, през последното десетилетие БАН неизменно е най-високо класираната българска организация, като към 2020 година заема 663-то място в света.

www.bas.bg