АКАДЕМИЧЕН БЮЛЕТИН

За бюлетина

Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е единственото специализирано списание в България, което предлага задълбочен, но и мултидисциплинаред поглед към темата за принудителната миграция. То се издава от май 2020 г. от Български съвет за бежанци и мигранти с финансовата подкрепа на Върховния комисариат за бежанците на ООН.

Цели

Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“ цели да създаде първото в България достъпно пространство, в което практици, изследователи, институции и бежанци да обменят опит и знание по темите, свързани с принудителната миграция. Страниците на бюлетина са запазени за актуални данни и резултати от научни изследвания, за анализи на политики, проекти и инициативи на държавния и неправителствения сектор. Предлага се актуална информация за страните на произход на бежанците. В допълнение, място в бюлетина намират информации за предивикателствата, пред които се изправят, но и за постиженията на бежанците в България и Европа. Изданието цели да подпомогне усилията на ВКБООН, БСБМ и всички други партньори в сектора за едно по-обективно и основано на фактология отрязване на темата за убежището в противовес на митовете и слуховете, които се разпространяват по медийни канали и в социални мрежи. Той е създаден и в помощ на студенти, преподаватели и изследователи, които се вълнуват и работят по въпросите на принудителната миграция. Редакторската колегия се надява списанието да служи за вдъхновение при създаване на нови проекти, при планиране на специализирани университетски курсове и програми и при праване на политики.

История

Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“ беше създаден в началото на 2020 г., като част от изпълнение на препоръки от доклад „Възможности за сътрудничество между ВКБООН и академичните институции в сферата на убежището и бежанците“, осъществено от д-р Ваня Иванова в периода ноември-декември 2019 г. В рамките на това проучване беше идентифицирана необходимост както от редовен обмен на информация между практици и изследователи, така и от пространство за публикуване на нови статии и проучвания.

През 2020 г. бяха разработени пет броя на бюлетина, всеки с различна основна тема, свързана със закрилата и интеграцията на бежанците в България. През 2021 г. първите два броя на бюлетина бяха създадени в сътрудничество с Мулти Култи колектив по проект „София – Столица на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, финансиран от Столична община по Програма „Кризата като възможност“. В рамките на проекта 14 студенти направиха стаж в пет неправителствени организации, които работят на терен с бежанската общност, и разработиха свои материали за академичния бюлетин.

Финансиране

Академичният бюлетин се издава по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“ на БСБМ, финансиран от ВКБООН. Tърсят и други източници на финансиране

Редакционна колегия

Главен редактор: Ваня Иванова

Редакторски екип: 

Д-р Кина Събева

Петя Караянева Емилия

Братанова ван Хартен

Ива Парцалева 

Ива Парцалева е старши асистент по закрилата във ВКБООН, като там се занимава основно с политики за интеграция на бежанци, връзки с и отчетност пред бежанската общност и изграждане на партньорство с университетите и научните институции. Ива е магистър по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа“ от университетите в Сараево, Босна и Херцеговина и Болоня, Италия, а в момента е магистрант в програмата на катедра Арабистика на СУ „Близкоизточни изследвания: общество и култура на арабския свят“.

Публикуване в академичния бюлетин

Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“ предоставя възможност за публикване на авторски статии и научни разработки по темите, свързани с принудителна миграция. Всеки, който желае, да предложи материал, може да го направи съгласно процедура и условия.